Palmsondag (14 April) kondig die begin van Groot Lydensweek aan. Jesus ry op 'n donkie Jerusalem binne en gaan in minder as 'n week gekruisig word. Alle spanning begin dus nou intensifiseer. 

Ons bewys op Palmsondag hulde aan Jesus, en eer Hom as koning. Dit geskied hoopvol, want die lydensweek loop op die halleluja van Paassondag uit. Maar dit geskied ook somber, want die verheerliking van die nederige, dienende Koning op die donkie loop langs die weg van die kruis.

Maandag tot Woensdag (15-17 April) aande om 19:00, kom ons saam in die tent bymekaar vir ‘n kort byeenkoms (omtrent 30 minute) – net so ‘n oase van stilte en rus in ons vol week, om ons te help onthou waarheen ons op pad is. Dis nie ‘n preek-geleentheid nie, maar ‘n stilword-geleentheid. Ons besin in ‘n stemmingsvolle atmosfeer met gepaste musiek oor die lydensverhaal vanuit die Woord. Daar sal ook kruiswegstasies wees waarby jy rustig kan omgaan/gaan sit en Jesus se lyding kan ervaar.

Donderdagaand (18 April) hou ons tenebrae, die fees van die kerse, waartydens ons spesiale nagmaal hou en een kers na die ander uitgedoof word tot net een oorbly: die Christuskers, wat Vrydagoggend gedoof word.

Vrydagoggend (19 April), Goeie Vrydag, se diens is somber en gedemp. Daar is ‘n diens om 08:00 en 09:30. Die Saterdag daarna staan as “Stil Saterdag” bekend. 

Maar Sondag (21 April) is dan ‘n heel ander storie - want ons vier fees! Jesus het opgestaan.

Met ongelooflike passie en onbaat-sugtige liefde bied die Omonia-bediening in Athene al die afgelope vier jaar hulp en ondersteuning aan vlugtelinge uit hoofsaaklik Sirië, Irak en Afghanistan. Met hul holistiese benadering sien die baanbrekers-egpaar Alexander en Eleni Melirrytou om na vlugtelinge se fisieke én geestelike welstand.

Hulle word bygestaan deur ’n span langtermyn-vrywilligers wat op eie onkoste in Athene woon en by Omonia diens doen. Helderberg Uitreik ondersteun hierdie bediening sedert 2017 op verskeie maniere. Ons het reeds twee keer ’n korttermyn-uitreikspan na Athene gestuur, ons help met praktiese hulpverlening waar moontlik en ons vorm deel van ’n gebedskring wat hierdie bediening en sy kosbare mense deurlopend aan ons Hemelse Vader opdra.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Omonia Vlugtelingprojek

Hoekom reik ‘n mens uit na Phuket, die idilliese vakansie-eiland in Thailand?>>

Lees verder: Kortuitreik na Phuket

Ons leef in ‘n wêreld waar mense nie altyd raakgesien word nie. Ook in ‘n wêreld waar ons nie met genadige oë na ander kyk nie. Is ons bereid om met Jesus se oë na ander te kyk? Glo ons werklik dat Jesus mense kan verander?

In Luk 19:1-10 lees ons die bekende verhaal van Jesus en Saggeus. Saggeus was die hooftollenaar van Jerigo en glad nie baie gewild in sy omgewing nie. Hy was korrup en het homself verryk ten koste van ander. Maar Saggeus het gehoor van Jesus en wou hê dat Jesus hom moes raaksien. Hy is selfs bereid om in ‘n boom te klim, nie iets wat volwasse mans in daardie tyd gedoen het nie. Gelukkig het Jesus hom raakgesien en was Hy bereid om na Saggeus se huis te gaan. Hy spandeer tyd saam met hierdie “groot” sondaar al het almal Hom hieroor kwalik geneem. Jesus het sy lewe totaal verander. Saggeus het nie net vir Jesus as Redder erken nie, maar was bereid om nuut te leef (vgl v 8).

Jesus sien almal van ons raak en sy genade is vir almal bedoel, ook hulle wat dink dat hul nie goed genoeg vir Jesus is nie. En Jesus vra dat elkeen van ons ook met dieselfde oë na ander sal kyk. Dit mag net wees dat die persoon wat ons totaal afskryf ‘n kragtige getuie vir Jesus kan word.

Ons sien uit na ‘n vol 2’de kwartaal waar ons nou in Lydenstyd is, Paasfees en ook Pinksterfees gaan vier.

Kleuterkerk stap voort deur die Bybel met die Dapper Stapper reeks van KidsXpress. Pinkster doen hulle die Vrugtefees saam met die Heilige Gees van KidsXpress.

Kiddiekerk, graad 1 – 3 begin die kwartaal met KidsXpress se reeks Jy is Myne.

Tekkiekerk, graad 4 – 6 doen verskillende temas en begin vandag Lewe met vreugde.

Tienerkerk is om 18:00 en begin die kwartaal met ‘n fliekaand, Unbroken.

Die Kiddie- en Tekkiekerk gaan die Pinksterreeks, Talente en Geestelike Geskenke van KidsXpress doen. Meer hieroor volg later.

As jy wil betrokke raak by ons Jeugaktiwiteite, kan jy soggens vir Lizl (021-850 6915) of Annette (021-850 6923) kontak.

Top