“Die Here is die Skepper van kleur, geur en atmosfeer!”

Kom raak deel van ons kreatiewe span en beleef die seëning daarvan om jou talente vir die Here se Koningkryk aan te bied.

Ons soek kreatief denkende mense wat kan help met die dekor op ‘n weeklikse basis of by geleentheid soos tydens Groot Lydensweek en Kersfees. Ons benodig ook skenkings of bruikleen van mooi lap, dekor items met Bybelse inslag bv kruise, kruike; kers en blom staanders, koperpotte ens.

Ons wil ook graag ‘n verskeidenheid foto’s, prente of skilderye opbou met Bybelse temas om te gebruik tydens feesgeleenthede waar ons ook die erediens dekor na die Tent laat deurvloei.

Kontakpersoon:  Corneille Barnard

Top