'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Ons is deel van ’n geloofsgemeenskap met verskillende generasies – van kleinkinders tot grootouers en selfs groot-grootouers. Watter uitdagings bring dit vir ons? Ons weet dat daar grootouers is wat bekommerd is oor hulle kleinkinders – bekommerd oor hulle toekoms in SA, bekommerd oor hulle wat oorsee bly, bekommerd oor hul werksekuriteit, en bekommerd oor hulle geloof en kerklike betrokkenheid. En dan is daar weer kinders en kleinkinders wat bekommerd is oor hulle ouers en grootouers, veral oor hulle gesondheid en veiligheid.

In Psalm 127 en 128 word daar oor verskillende generasies gepraat. Die Psalmdigter beklemtoon dat die Here die “Bouer” van elke gesin is. Dat ons nie al die bekommernisse self hoef te dra nie. Verskillende generasies is nie net ’n uitdaging nie, maar ook ’n seën. In Spr 17:6 staan onder andere “Die kroon van oumense is kleinkinders, en die roem van kinders is hulle ouers.” Verskillende generasies kan mekaar wedersyds beïnvloed en seën. Ons moet toelaat dat ons mekaar kan bedien met die seën van God. 

Danie O’Kennedy

Top