'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Visie: Die skep van hoop vir haweloses in die Helderberg omgewing.
Missie: Ons reik uit na haweloses in die Helderberg-omgewing en fokus op verantwoordelike betrokkenheid by hul geestelike en fisies nood.

Die ses projekte waarop ons primêr fokus is die volgende:
1. Helderberg Street Peoples’ Centre / Thomas House of Hope
Haweloses word hier bearbei en basiese dienste word gelewer. ‘n Teenprestasie word verwag vir die verdien van “tokens” (of krediete).

2. Nagskuiling
By Thomas House of Hope word hier ook basiese dienste gelewer, maar ook oornag akkommodasie aangebied.

3. Familieskuiling
Soos die naam aandui, word families tydelik hier gehuisves – daar is dus ook kinders. Maaltye word verskaf en praktiese programme word aangebied. Kinders word in hoofstroom skole geplaas.>>

4. Tereoskool
Kinders uit gebroke gesinne word hier geplaas. Meer gestruktureerde skoling word aangebied sowel as maaltye.

5. Bright Lights
Jong seuns wat andersins op straat sou wees, word hier gehuisves. Slaapplek, kos en basiese behoeftes word aangespreek.

6. Somerset West Village Garden
Hierdie groentetuin in die middel van Somerset-Wes is ‘n groot sukses. Haweloses werk in die tuin en verdien so “tokens” wat hulle kan inruil vir klere en ander dienste.

Ons is baie afhanklik van jou steun, finansieel of andersins. Opheffing van haweloses is ‘n proses en nie ‘n muntstuk by die straathoek of robot nie.

Arnold Prosch 

Top