'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

4 Lines Sports Coaching bestaan uit vrywilligers wat hulself ten doel stel om afrigters en spelers te bemagtig om tot eer van God ‘n volhoubare verskil te maak in en deur sport en rekreasie aktiwiteite.

Lewensvaardighede, bewegingsvaardighede, tegniek/taktiek word gedeel en aangeleer. Geskenkte sporttoerusting word met toeligting versprei aan gemeenskapsorganisasies, klubs, skole en uitreik-organisasies in die Helderbergkom en waar behoefte bestaan. Opleiding in lewensvaardighede, bewegingsvaardighede en sportbestuurbeginsels is gedeel met gemeenskappe in Piketberg, Kayamandi, Mannenberg en Croydon.

Persone wie betrokke wil raak en wat moontlik hul vaardighede kan aanwend tot hulp van 4 Lines se inisiatiewe is welkom om ons te kontak. Dit bly ‘n voorreg om HOOP deur sport uit te dra.

Groot dank aan ons Vader wie aan ons die gawe van afrigting gegee het. Dit is ‘n vreugde om dit te deel. Baie dankie ook vir elke persoon wie vir 4 Lines bid. Kontakbesonderhede: Hendré Smit en Ilse Anthonissen 

“Coaching ordinary principles for extraordinary results”

Top