'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Waar Behoefte Bestaanfonds van Helderberg Uitreik
Die Waar Behoefte Bestaanfonds van Helderberg Uitreik is ‘n steunfonds vir die projekte van Helderberg Uitreik. Dit staan onder die bestuur van die Uitreikbedieningspan/Uitreikbestuur. Die uitreikprojekte kan aansoek doen om ondersteuning daaruit.

Projekte wat in die huidige boekjaar reeds ondersteuning ontvang het, is die projek vir Haweloses; Phambili Gemeenskapsontwikkelingsprojek; Uyavula Lees-en-Skryfprojek; Pêrel Projek; Internasionale Studentebediening; Makwe Missie en die Colours of India projek.

Baie dankie vir jou kosbare ondersteuning vir hierdie fonds wat die volhoubaarheid van die projekte verseker.

Louise Theron

Top