Projekleier:  Ina van Niekerk

In Somerset-Wes is daar ‘n groot aantal senior lidmate wat werklik nood ervaar en wat op verskeie maniere gehelp kan word. Seniorsorg reik uit na mense bo 60 jaar en help hulle met elementêre dienste soos inkopies, vervoer of bloot geselskap. Hulp ten opsigte van die betaling van losiesgelde word ook verleen. Die projek fokus op indiwidue in die gemeenskap en ook geïdentifiseerde tehuise vir bejaardes, byvoorbeeld Huis Marie Louw, Huis Esperanza, Huis Pam Brink, die Zandvliet Society for the Aged in Macassar en Garden Village Senior Klub. 

Die projek bied ook ‘n voetesorgdiens op Maandagoggende in die kelder van die kerk. Besprekings kan gemaak word by Kobie Groenewald by 021 8515582. 

Persone wat graag wil meedoen aan die projek se dienste kan help met vervoer van bejaardes, diensbeurte in die Dienssentrum behartig of bloot net tyd maak vir ‘n paar minute saam met iemand wat jou geselskap meer nodig het as wat jy mag dink. Finansiële steun sal ook ‘n groot hulp wees vir die betaling van losiesgelde van seniors in nood.

Top