Projekleier:  Kobus Eksteen en Gerhard Kruger

Ons bied tans ondersteuning aan die plaaslike sinode (IRM) op Milange om sendelinge uit te stuur om die evangelie aan die onbereiktes in die verre noorde van Mosambiek te verkondig.  Vanjaar ondersteun ons twee predikante van die IRM tov onderhoud, vervoer en bemoediging, in samewerking met sendelinge wat deur ander gemeentes ondersteun word en wat in daardie areas werksaam is

Top