Hierdie is ‘n uittreksel van ‘n getuienis van een van die Single&Parenting lede:

Last year July/August my two boys and I began the Single&Parenting and DC4kids groups respectively.

I can't even begin to explain how much I benefitted from this course, how much my boys enjoyed the evenings and equally how much we grew spiritually from this experience.

It was, and surely this is, how God works, that each person around our table was especially picked to be there, to help each other. Everyone there made me feel like family, like I was not alone in this journey, and so too my boys. They experienced such love from the team and grew friendships with the other kids which were so wonderful to witness.

Just a couple of days before Christmas, my boys received Christmas presents from someone who has been moved by God to bless us. I burst into tears quietly, in the office, how good God is. I had been completely overwhelmed last year with schools, moving and ex-husband issues. At some point through the course I came to a point where I decided to hand the control over to God. The Christmas gift was like His way of saying “I too can spoil you and can give my children something special, just like a dad”.

I really want to say from the bottom of my heart, thank you to all of you who are moved by God to action, who listen and trust that it is He who is speaking to you, and you obeying His word.

Thank you for touching my family's life in such a beautiful way.
- Anonymous

By Familiebediening streef ons met die verskillende bedienings om vir ons kinders, jongmense en ouers ‘n veilige ruimte te skep vir deelname, bekering, uitreik na ander in nood en geestelike groei, om so die opdrag van dissipels maak te gehoorsaam. Ons bedienings vind plaas tydens die informele diens, behalwe die Tienerkerk, wat in die aand is.

Pienkvoete (peuters 1 – 3 jaar) in Korinthe:
Die Pienkvoete lokaal is klankdig en kindervriendelik ingerig waar 1 – 3 jariges heerlik kan speel terwyl die ouers die diens op ‘n groot skerm kan volg. Daar is speelgoed, legkaarte, storieboekies en vele meer om kinders mee besig te hou.

Peuter- en kleuterkerk in Efese en Joppe:
Ons kleuters, 3 – 4 jaar en 5 – 6 jariges, word in aparte klassies bedien met God se Woord, hulle sing en doen aktiwiteite wat aansluit by die Bybelles. Daar word ook genoeg tyd ingeruim vir speel en 'n sappie te drink in die speelpark.>>

Lees verder: Waar vind die jeugaktiwiteite plaas?

Die eerste byeenkoms van die Hoop Geloofsgemeenskap is op Sondag, 22 Januarie 2017 om 10:00 in die saal van die Curro Sitari skool.

‘n Vestigingspan vanuit Helderberg Gemeente neem die inisiatief en ons wil veral die mense van daardie omgewing uitnooi om eerstehands te kom ervaar wat hier aan die gebeur is. As lidmate van Helderberg Gemeente is julle onder geen verpligting om by die nuwe geloofsgemeenskap in te skakel nie. Ons glo wel dat dit ‘n opwindende geleentheid is om deel te kan wees van die geboorte van ‘n vars en eiesoortige gemeente. Jonk en oud, gesinne en enkellopendes, gelowiges, amper-gelowiges en ongelowiges, almal is welkom. Nooi ook gerus julle vriende en bure saam.

Hoop Geloofsgemeenskap / Hope Faith Community wil graag draers van Christus se hoop wees in die gemeenskap en omgewing van Curro Sitari (Sitari, Croydon, Acorn Creek, Kelderhof, De Wijnlanden, Faure, Firgrove). Ons wil ‘n eiesoortige geloofsgemeenskap vestig waar elkeen ‘n tuiste kan vind en met vrymoedigheid God kan aanbid.

As jy meer wil weet, kontak die spanleier Annaleen Matthee, Danie Möller of Paul Barnard of besoek ons Facebook blad vir nuus by ”Hoop Geloofsgemeenskap / Hope Faith Community.” Indien jy dit verkies, sal een van ons spanlede ook by jou aan huis kan kom gesels en vertel.

Ons hoor graag van jou.

#TienerKerk is 'n bediening wat intensioneel 'n pad van dissipelskap met die jongmense van Helderberg Gemeente, en ook die Helderberg Kom, stap. Die #Tienerkerk is ‘n geleentheid waar hulle God kan ontmoet. #TienerKerk skep geleenthede waar jongmense mekaar kan dien en waar dissipels kan saamgroei.

Vir meer inligting kliek hier en lees gerus meer daaroor.

God roep jou!
Elkeen van ons besef dat ons besig is met ons pad van dissipelskap. Ons kan nie net ontvang nie maar moet ook gee. Ons doen dit ook met nederigheid, omdat ons glo in God is alles moontlik! Daarom is die woorde van Henri Nouwen vir ons so belangrik:

Many voices ask for our attention. There is a voice that says, “Prove that you are a good person.” Another voice says, “You’d better be ashamed of yourself.” There also is a voice that says, “Nobody really cares about you,” and one that says, “Be sure to become successful, popular, and powerful.” But underneath all these often very noisy voices is a still, small voice that says, “You are my Beloved, my favor rests on you.” That’s the voice we need most of all to hear. To hear that voice, however, requires special effort; it requires solitude, silence, and a strong determination to listen. That’s what prayer is. It is listening to the voice that calls us “my Beloved.”

Dit is daarom met blydskap dat ons Emile en Gerna Neethling wil bekendstel as die nuwe voorsitters-paar by Familiebediening. Emile is die eienaar van die Karmic Group (Life Coaching, Leadership Coaching, Business Coaching). Hy het 'n passie vir jongmense en 'n hart vir God. Gaan kyk gerus na sy webwerf: http://www.karmic.co.za/ en sy blogspot: http://www.karmic.co.za/blogger

Ons kan hulle as gesin nie beter bekendstel as die manier waarop Emile hulle self bekendstel op sy blogspot nie:>>

Lees verder: Familiebediening 2017 – nuwe voorsitter-paar

Top