Dit is vir ons ‘n voorreg om saam met julle, jul kosbare kind(ers) geestelik te versorg. Ons neem Jesus se uitnodiging in Lukas 18:16 ernstig op: Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle”.

Ons beplan vir die kinders interessante aktiwiteite en voorsien meestal lesmateriaal, skryfbehoeftes, hulpmiddels en temaversierings (ook met Pinkster) gratis. ‘n Bydrae van R70 per kind per jaar sal ons help om ons beperkte begroting te laat klop. Dié gelde is betaalbaar by die kerkkantoor of die volgende twee Sondae by die inskrywingstafels in die Jeugsentrum.

Maak asseblief oor die volgende twee weke seker by die inskrywingstafels of jou kind se naam op die lys is en of jul kontakbesonderhede nog korrek is. Nuwe intrekkers is welkom om te kom inskryf.

Graad 1 – 6 kinders kom in die Jeugsentrum bymekaar.
Kleuters 3 – 6 jaar kom by die Kleuterkerk bymekaar en inskrywings word in Patmos gedoen.

Die jaarprogramme vir al die groepe is beskikbaar op die webblad onder “Bedieninge” en dan onder “Familiebediening” is die verskillende groepe.
Navrae: Annette Botha

Uyavula lees- en skryfprojek
Ek dink nie ek sal ooit vir iemand regtig kan vertel wat Uyavula vir my in 2016 beteken het nie. Nie net het ek geleer om te waardeer wat die Here en my ouers elke dag vir my bied nie, maar hier het ek ook geleer om geduld toe te pas en nie dinge vanselfsprekend te aanvaar nie.

Ek het so 'n sagte plek in my hart gekry vir elke kind by Uyavula. Elkeen van hulle het 'n op 'n Vrydagmiddag ‘n verskillende rol in my lewe gespeel. Maak nie saak van watter huishoudings hulle gekom het nie, by Uyavula was ons ‘n familie, waar elkeen veilig kan voel en kan kom skryf en na stories luister. Ons het ons gate uit geniet en baie gelag, en ek sal my plek by Uyavula vir niks veruil nie.

Shanay de Kock, Graad 12, Hoërskool Parel Vallei

19 en 20 Februarie 2017 by Helderberg Gemeente
Get a Life in 40 days through 7 strategic questions

Hoe kry ek meer uit die lewe?

Een van die vrae het jou naam daarop:
• Hoe kan ek meer effektief wees met my tyd, geleenthede en gawes?
• Is ek effektief in die regte rigting?
• Is ek effektief in alle aspekte van die lewe?
• Kan ek suksesvol en betekenisvol leef?
• Hoe kom ek sterker terug na trauma in my lewe?
• Hoe behoort ek krisisse in my lewe te hanteer?
• Wat is my nalatenskap as ek die dag te sterwe kom? Kan ek dit beïnvloed?

Hoe gelukkig is jy regtig? Toets jouself op 8 terreine:>>

Lees verder: Unieke verrykingsnaweek wat jou lewe sal verander

Baie dankie aan almal wat die afgelope jaar so getrou geloofoffers gegee het sodat die uitreikprojekte Christus se Hoop na ’n wêreld in Nood kon dra.

‘n Geloofoffer is ‘n baie spesiale unieke ooreenkoms tussen jou en God. Dit is ’n sprong in die geloof, omdat jy God vertrou om spesiaal vir jou te sorg en aan jou genoeg te gee, sodat jy ’n projek/uitreik kan seën. Jy kan ook besluit om iets prys te gee/op te offer vir ’n jaar en dit wat jy daardeur spaar as geloofoffer te skenk.

Dit is ‘n offer aan die Here.  Bo en behalwe jou dankoffer wat jou Bybelse verantwoordelikheid is teenoor die gemeente en noodsaaklik is vir die bedryf daarvan.  Geloofoffers vervang nooit dankoffers nie.

Geloofoffers kan finansies, tyd, gebed, gawes of enige iets anders wees wat jy graag vir die Here wil bring volgens jou passie. Elke projek het ‘n afsonderlike trustrekening by Helderberg Uitreik waarin die projek se geloofoffers betaal word en dit is dan slegs beskikbaar vir die bepaalde projek.

Die ‘Waar behoefte Bestaanfonds’ is vir geloofofferbydraers wat nie seker is waar die nood die grootste is nie, maar dit aan die Uitreikbestuur oorlaat om hulle geloofoffers toe te ken aan projekte wat dit die meeste benodig.>>

Lees verder: Geloofoffers – wat is dit en hoe werk dit?

Top