Onthou jou Skepper terwyl jy jonk is, later kom daar moeilike tye waarvan jy sal sê: “Ek geniet dit nie” - Prediker 12:1 uit die Bybel vir elke dag.

Dit is hier waar Seniorsorg ‘n verskil maak deur middel van ondersteuning en liefde aan Huis Esperanza, Huis Marie Louw en Zandvliet. Maandelikse finansiële ondersteuning stel hulle in staat om ‘n deel van die inwoners se verblyf en doeke te betaal. Bykomend dien hulle aan die begin van die jaar ‘n wenslys in en Seniorsorg besluit dan om sekere behoeftes/projekte aan te spreek.

Helderberg gemeente het verlede jaar 47 lidmate gehad wat 90 jr en ouer was. Elkeen word saam met Danie Möller en een van ons lede besoek, geluk gewens en 'n geskenkie oorhandig terwyl ‘n heerlike koppie tee geniet word. Seniorsorg wil graag die diens uitbrei na eensame senior lidmate van die gemeente. Indien jy kennis dra van ‘n senior lidmaat wat ‘n besoek sal waardeer, kan jy vir Ina van Niekerk skakel.

Seniorsorg bied elke Maandag ‘n voetesorgdiens aan wat deur Barbara gedoen word. Skakel asseblief die Diensentrum om ‘n afspraak te maak. Die diens is gratis.

Ons nooi lidmate uit om by Seniorsorg aan te sluit. Vergaderings is die laaste Donderdag van elke maand by die kerk vanaf 11:00.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid van Seniorsorg

Aswoensdag is die eintlike begin van Lydenstyd in die kerklike jaar. Lydenstyd is ʼn tyd van voorbereiding vir die viering van Paasfees. Ons kan nie Paasfees, die fees van die opstanding, opreg en met vreugde vier sonder om deeglik kennis te neem van die groot prys wat Jesus betaal het nie. Hy is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.

Woendagaand, 1 Maart, van 18:00-18:30, 18:30-19:00, 19:00-19:30 en 19:30-20:00 is daar ʼn geleentheid in die kapel om jouself in te stel vir die lydenstyd.

 

 

Óf Jesus is Here van jou lewe, óf iemand anders, dalk selfs ook iets anders. As Christene word ons vrygespreek, maar nie onafhanklik van God nie. Ons leef en werk onder Sy heerskappy, binne Sy koninkryk, in verbondenheid met Hom. Hy is Here van my lewe.

Ons bely in Helderberg Gemeente: Gedring deur die liefde van ons Here Jesus Christus wil ons saam met ander Sy dissipels wees. Om saam met ander Sy dissipels te wees, vra dat ek saam met ander sal leer om met Jesus te leef.

Brennan Manning skryf: “Christianity is not primarily a moral code but a grace-laden mystery; it is not essentially a philosophy of love but a love affair; it is not keeping rules with clenched fists but receiving a gift with open hands.” Dit is en bly seker een van die wonderlikste ervarings om te ontdek wat Paulus so mooi verwoord: “Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld” (Kol 2:20) en terselfdertyd daarna te streef “dat die woord van Christus oorvloedig in ons woon (Kol 3:16).

In hierdie Lydenstyd gaan ons as Helderbergers mekaar daarmee help. Ons daag mekaar uit:>>

Lees verder: Ons loop in die voetspore van Jesus

Ons is al so te sê in die helfte van die eerste kwartaal. Vir die #Tienerkerk is dit belangrik dat julle ook weet wat vir die res van die kwartaal gebeur.

Groot opgewondenheid heers onder die Merweville skoolprojek se betrokkenes. Ons beplan ‘n Uitreik vir die naweek van 17 Maart tot 21 Maart 2017 na Merweville. Ons hoofdoel is nie net om die nodige skryfbehoeftes vir hulle te gaan aflewer nie, maar om ook met die leerders te gaan speel en sodoende verhoudings te bou.

Ons droom vir die George Frederick skool is om teen die einde van die jaar vir hulle ‘n rekenaarsentrum daar te stel met 35 rekenaars. Hulle het reeds ‘n lokaal met ‘n lugreëlaar en kragpunte. Hulle benodig nog 26 rekenaars (desktops) met die volgende spesifikasies: P4, of hoër, Windows XP of beter, 5 GB hardeskyf spasie, 2GB RAM, netwerkkaart, klankkaart en oorfone.
26 “Flat screen” skerms en 26 sleutelborde en muise. Ons is ook op soek na IT persone wat later die jaar sal kan saam gaan om ons te help met installasie.>>

Lees verder: Korttermyn Uitreik - Merweville skoolprojek

Top