Soos berig is, het die twee spanne op Vrydag, 19 Mei deelgeneem aan die 1’ste rondte Bybelvasvra kompetisie wat jaarliks deur die Rapport Ryersbeweging georganiseer word. Hierdie rondte het plaasgevind by Butterfly World op Klapmuts.

Die spanning het hoog geloop en dit het behoorlik kop-krap gekos, want die vraestelle was glad nie maklik nie. Daar is gereël dat die spanne vooraf heerlik saam eet en Butterfly World kon besoek. Dit was sommer groot pret.

As jy of jou kind ook betrokke wil raak, kontak vir Lizl Botha, Annette Botha of Minette Krog by die Kerkkantoor.

Daar is baie duidelike spesifikasies waaraan die spanne moet voldoen vir die gebruik van die Bybels en ons wil vir Marisa Viljoen, Projekleier van Bybelverspreiding bedank vir die skenking van die ses Bybels wat ons nou in die toekoms kan gebruik.

Foto - Agter links: Cara Siebert, Kayla Groblaar, Annelien Botha en Mienke Krog
Voor: Danielle Cronjé, Anné Botha, Annika de Wet en Marli van Zyl

Hier is die etes wat elke aand gedurende Pinkster verkoop word.

VERKLARING DEUR DIE ALGEMENE SEKRETARIS VAN DIE NED GEREF KERK
Reaksie op die Praag 1 April gekskeerdery - NG Kerk se “standpunt oor poligamie”

Op 1 April 2016 het die webtuiste Praag as deel van hul gekskeerdery bepaalde valse berigte versprei
oor die NG Kerk se standpunte rondom die huwelik en poligamie. Alhoewel ons weet dat Suid-Afrikaners
ʼn uitsonderlike vermoë het om deur humor te reageer op moeilike sake, het die herlewing van hierdie
valse nuus in die afgelope dae die indruk van ʼn kwaadwillige beswaddering gelaat. Ons het in April 2016
hierop reageer, maar reageer weer omdat die gerugte skynbaar weer lewe kry.

Ons wil dit baie duidelik maak dat daar geen kommissie in die NG Kerk is wat besig is om oor die
moontlikheid van poligame huwelike te werk nie, en daar was nog nooit enige sprake van so ʼn
kommissie nie. Daar is ook geen gemeente of predikant wat aan enige poligame huwelikseremonies
deelneem nie. Alle gerugte hieroor is volledig vals. Alhoewel ons in die NG Kerk diep bewus is van die
komplekse aard van vrae oor seksualiteit is ons standpunt duidelik dat die huwelik slegs ʼn lewenslange
verbintenis tussen een man en een vrou is.>>

Lees verder: Reaksie van die Praag 1 April geskeerdery

22 Mei - Die waarheid is nooit "klein" nie
Skrifgedeelte:
Job 27:4-5 - "... solank as wat die asem van God in my is, sal ek niks sê wat verkeerd is nie en sal daar geen onwaarheid uit my mond kom nie."

'n Algemene verskynsel in ons tyd, is om die waarheid so bietjie te "rek." Ons noem dit "bietjie aandik" of "die feite verdraai" of "sake in 'n beter lig stel".
Ons ken almal wit leuens of "nood waarheid." Dis wanneer jy nie heeltemal die waarheid praat nie, maar dis darem met 'n goeie bedoeling of dit kry jou uit die moeilikheid.
As al ons verskonings uitgeput is, dan bly dit NIE die waarheid praat nie.
Job herinner ons daaraan dat die asem waarmee ons klanke maak wanneer ons praat, eintlik die asem van God is. Dit is dan mos onmoontlik dat daar enige iets behalwe die waarheid uit ons monde sal kom!
Praktiese nadenke:
• As jy aan die dag dink wat voorlê, kan jy aan situasies dink waarin jy sal moet oppas dat jy niks behalwe die waarheid uit jou mond laat kom nie?
Aand:
• Hoe het dit vandag gegaan met die woorde wat deur God se asem uit jou mond gekom het?
• As jy aan vandag dink, wat wil jy nou bid?>>

Lees verder: Week 5 - Opstanding: Meer as net WOORDE

Wat ʼn voorreg om in ʼn land te kan leef waar elkeen die reg het op vryheid van gewete, godsdiens, denke, oortuiging en mening (Art 15.1 – Die Grondwet). Ons kan met vrymoedigheid bely waarin ons glo, die evangelie verkondig en die Here dien. Daar is miljoene gelowiges oor die wêreld wat nie daardie vryheid geniet nie.

Tog stoei gelowiges met die uitdaging: Aan die eenkant wil ons inklusief, oop en ontvanklik wees vir almal en ander respekteer vir dit wat hulle glo; aan die anderkant wil ons ook graag die evangelie met hulle deel. Beteken dit om vir iemand anders ruimte te gee dat ek nie die vrymoedigheid mag neem om met hom/haar oor die evangelie te praat nie? Wat beteken dit om in ons tyd met dapperheid te bely waarin ons glo en die waardes wat die Here vir ons leer met vrymoedigheid uit te leef sonder om veroordelend en arrogant te wees?

Ons dink vandag saam hieroor en die Woord gee vir ons so ʼn pragtige voorbeeld in Handelinge 4:18-31.

Top