Tyd van verootmoediging en gebed - 8 Maart 2018
“Dit is my verbond met jou: jy sal die vader wees van 'n menigte nasies; jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want Ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. (Gen 17:4-6 – 1983 Vertaling)

Die storie van geloof is die storie van God se kinders wat die toekoms aanpak as ‘n geskenk van God. Dit is waaroor Lydenstyd gaan. Ons menswees word nie bepaal deur ons verlede of dit wat ons op die oomblik doen of het nie, maar deur God wat met ons ‘n pad loop. Lydenstyd gaan oor die Kind wat vir oud en jonk gegee is, die opstanding in ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe toekoms met nuwe lewensmoontlikhede in God.

Hierdie toekoms as geskenk van God word sigbaar in gemeentes wat dit waag om die toekoms met God aan te pak; wat aandag gee aan mense wat as randfigure binne ‘n bepaalde sisteem uitgeskuif word; die aanvaarding van mense wat deur ander as onaanvaarbaar gereken word; wat tyd maak vir die naaste; die verkondiging van die Waarheid aan ‘n wêreld wat in ontkenning leef; en wat soek na reg en vrede in ‘n wêreld wat floreer binne konflik en geweld.

Waag jy dit nog met God en sien jy al die lewensmoontlikhede in verbondenheid met God raak?

Gebed: Here dankie dat ek die toekoms kan aandurf met die wete dat U die gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus is. Amen

Tyd van verootmoediging en gebed - 7 Maart 2018
As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. (Rom 10:9 – 2016 Vertaling)

Die belydenis van die mond en die geloof van die hart gaan onafskeidelik saam. Die belydenis dat Jesus die Here is, was en is ‘n groot uitspraak: Jesus is Here; nié die keiser nie, nié die staatspresident nie, nié ek nie – Jesus is die Here. Hy regeer en het die finale sê oor my lewe. Hy is die almagtige Heer van hemel en aarde én van die kerk. Om met jou hart te glo dat God Jesus uit die dood opgewek het, gee nuwe lewe en hoop.

Oppad na Paasnaweek weet ons net: Die opstanding van Jesus is nie ‘n ander paspoort na ‘n ander wêreld nie. Dit is ‘n nuwe persepsie van hiérdie wêreld waarin Jesus die Here is.

Gebed: Here ek bely dat U Here is en U Jesus uit die dood opgewek het. Dankie vir die nuwe lewe en hoop wat U skep. Amen

 

Helderberg Uitreik Rampbestuurprojek is geskep om dit vir Helderberg Gemeente (en ander belangstellende gemeentes) makliker te maak om betrokke te raak by noodlenigingsaksies wanneer rampe soos brande of vloede gemeenskappe in die Helderberg-kom raak.

Die doel is nie om die wiel te herontwerp nie – daar is reeds heelparty organisasies en groepe wat strukture in plek het om hulp te verleen en ons wil graag met hulle saamwerk om duplisering te vermy en te verseker dat hulpbronne so doeltreffend moontlik aangewend word.

Na gelang van die ramp en die daaropvolgende behoeftes, kan dit gebeur dat mense nodig is om onmiddellik hulp te verleen (hetsy met tyd en arbeid, of skenkings). As die onmiddellike behoeftes bevredig is, kan dit dalk nodig wees om langer termyn behoeftes aan te spreek bv kos, klere of huisware, aan iemand wat alles in ’n brand verloor het.

So, al klink dit of ons vra vir hande of geld of goed, vra ons eintlik vir julle om deel te word van ’n projek wat Jesus se liefde wil uitstraal aan mense in nood om sodoende by te dra tot die beeld van ’n omgee-gemeenskap wat ’n helpende hand uitsteek na mense wat swaarkry.

Kontak ons by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of 083 375 0621 (Anja Nänny) as jy graag op ’n kontaklys geplaas wil word om meer inligting te ontvang.

Pia Nänny - Projekleier

Tyd van verootmoediging en gebed - 6 Maart 2018
My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. (Jes 55:8-9 – 1983 Vertaling)

Ons omstandighede en werklikheid kan soms so oorweldigend wees dat ons geen ander lewensmoontlikhede meer kan of wil raaksien nie. Die volk van Israel in Jesaja se tyd was in ballingskap weggevoer na ‘n ander land – hulle word nou as slawe ingespan en daar is nie veel hoop dat hul omstandighede gaan verander nie.

Jesaja se boodskap aan diegene is: Daar is ‘n ander weg. Daar is ander lewensmoontlikhede en ‘n ander werklikheid – God se werklikheid. Op ‘n vreemde manier is God aktief besig; Hy doen wonderlike goed vir ons en ten spyte van wie ons is. Ons verantwoordelikheid is om uit ons vasgelooptheid los te breek en die nuwe lewensmoontlikhede in God te ontdek.

Dalk is dit tans ons grootste uitdaging binne die kerk. Ons is so vasgevang in ons heersende kultuur dat dit nie vir ons maklik is om God se aktiewe heerskappy raak te sien nie. Ons het eintlik slawe van ons heersende kultuur geword; ons is ook in ballingskap weggevoer.

Waag dit met God. Ontdek Sy wil vir jou lewe; bedink dit wat vir Hom belangrik is en maak dit deel van jou lewe. Ontdek die nuwe lewensmoontlikhede wat God vir jou bied.

Gebed: Here dankie dat U groter lewensmoontlikhede bied as wat ek kan raaksien, dat U gedagtes nie my gedagtes is nie. Help my om met U te waag. Amen

By Helderberg Uitreik is ‘n groep mense wat passievol is oor die pasiente by Helderberg Hospitaal en hulle het pas ‘n nuwe projek geregistreer.

Hulle bedien elke tweede Saterdag verversings by Ongevalle, asook by die Kraam- en Kindersale van dié hospitaal. Die pasiente is ook honger vir liefde, deernis en gebed.

As jy belangstel om hier betrokke te raak, skakel asb met die projekleier Miemie Heeringa.
Kom saam! Hierdie is ‘n baie spesiale en broodnodige bediening.

Top