Almal is welkom

Duisternis skep ongemak. Die spreekworod sê nie verniet: Donkerwerk is konkelwerk nie. Die duisternis is oorweldigend – die geweldsmisdade, verkragting, korrupsie en selfverryking – dit raak onhanteerbaar. Dit skep wanhoop, onsekerheid en woede.

Maar dan is daar dié evangelie: “Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. (Kol 1:13).

Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie (Joh1:5). Duisternis sal daar altyd wees, maar dan is dáár ook die Lig, God wat mens geword het. Hoe groter die duisternis, hoe duideliker word die Lig. Die
duisternis is duisternis; die Lig is Lig en dit is ons as kinders van die Lig se voorreg om so te leer lewe dat die duisternis ons nie oorweldig nie. Mag die Lig vir jou helder skyn oor hierdie dae wanneer ons Christus se geboorte vier, 2017 afsluit en 2018 met nuwe energie en hoop aanpak. Dankie vir jou aandeel om ons te help om waarlik kinders  van die Lig te wees en self ook lig te wees.

Die evangelie bied ‘n splinternuwe uitsig op God, en insig en perspektief op God se wil vir ons. Dit bied hoop, vreugde en herstel.
Wat ‘n voorreg om 2018 in te gaan en te weet: Die duisternis kan die Lig nie uitdoof nie!

Sondag 24 Desember
Klassiek 08:00
Meditatief 08:00 & 09:30
Informeel 08:00
Kersdiens 19:00

Maandag 25 Desember
Kersdiens 08:00
Kersdiens 09:30

Oujaarsdag 31 Desember
Klassiek 08:00
Meditatief 08:00 & 09:30
Informeel 08:00
Aandkerk 19:00
Middernag 23:15

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dit het my week gelaat van waardering en deernis teenoor mense soos julle, wat ons (die kinders) van geen kant ken nie en tog so ‘n groot bydrae maak tot ons kindertjies se lewens. Wees verseker julle het baie se harte deur die gebaar aangeraak en warm laat klop, veral oor al die moeite en geld wat ingesit is om bokse van die kaliber saam te stel.

Die woord DANKIE is so gering en regverdig nie die grootheid van jul projek nie, maar wees verseker dit kom uit ons skoolgemeenskap se diepte
van hul harte.”- Skoolhoof van Zoar E.K.Primêr.

Die woorde, "U maak my hoof vet met olie" (Psalm 23:5), het die potensiaal om 'n paar interessante prentjies in jou kop los te maak as jy jouself toelaat om jou verbeelding te laat lewe. Ek het al baie keer gewonder hoe dit moes wees in die antieke tye as 'n belangrike eregas met 'n kop vol olie (afhangende van die hoeveelheid wat gebruik is) die "banketsaal" sou instap. En terloops, was net mans dan eregaste?

Olie was onlosmakend deel van die Jode se leefwêreld. Nie net is eregaste gesalf met olie nie, maar dit is ook gebruik om wonde te genees, huishoudelik gebruik bv. om brood mee te bak, as skoonheidsproduk gebruik bv. as lyfroom en seep, ens. Die ander interessante gebruik van olie was ten opsigte van skape.

Olie hou vir ons, as skape (want Jesus is ons Herder), groot waarde in. As ek bereid is en regtig egtig ontvanklik is om hierdie olie aan my lyf te voel, toelaat dat hierdie olie aan my siel en gees en hart gesmeer word, kry ek 'n verfrissende, nuwe uitkyk op die lewe.

Maar wat presies is hierdie olie? En hoe laat ek toe dat dit aan my wese gesmeer word?

Top