Efesiërs 2:8-10 en 2 Timoteus1:6-7
Ons is deel van God se storie wat in en deur ons ontvou. God se storie is soos ’n groot legkaart. Die prentjie van die legkaart is die gesig van Jesus. Die menswording van Jesus Christus het gevolge vir elke mens en word herhaal in elke mens. Elkeen van ons is ’n stukkie van daardie legkaart wat aan Jesus se gesig lewe gee.

Ef 2:8-10 lees: “Want uit genade is julle verlos, deur geloof. En dit kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand kan roem nie. Van Hom is ons immers ’n maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke te doen en daarvolgens te leef, soos God dit voorberei het. Ons is God se gedigte.” Geskep in Christus Jesus – poiēma in Grieks – dit beteken ons is letterlik Sy kunswerke. The Amplified: “For we are His workmanship [His own master work, a work of art], created in Christ Jesus.” Elkeen van ons is eintlik ’n kunswerk deur God gevorm sodat die wêreld kan sien dat God werklik is.

Timoteus was ’n gemeenteleier in Efese en Paulus bemoedig hom. Hy blaas daardie vlammetjie in hom aan tot ’n vuur. Paulus sê vir Timoteus: And the special gift of ministry you received when I laid hands on you and prayed—keep that ablaze! God doesn’t want us to be shy with his gifts, but bold and loving and sensible.

Lekker om deel van gemeente te wees waar almal ‘n kunswerk van God is.

8 November - Kapel
As gemeente wil ons meedoen aan 'n gebedsinisiatief om Woensdag, 8 November 2017, almal op te roep om die dag in te klee as 'n dag van verootmoediging en gebed en spesifiek te bid vir:
• die onaanvaarbaar hoë mate van geweldsmisdaad, waarvan plaasmoorde deel is.
• landbou-omstandighede en die impak van droogtes en klimaatsverandering op mense, diere en die omgewing.

Die Kapel sal van 06:00 tot 20:00 beskikbaar wees vir individue en groepe wat daar wil kom saambid.

Daar is ook elke Dinsdag van 06:00-06:45 'n gebedsgeleentheid in die tent.

Wil jy by ‘n omgeegroep/kleingroep inskakel?
Dit is ‘n ideale plek waar jy iets van God se liefde deur ander mense kan beleef. Gee jou naam op by die kerkkantoor of e-pos na Mari. As jy bereid is om ‘n nuwe groep te begin kontak Danie O’Kennedy.  

Gaan kyk gerus op hulle webblad vir meer oor wat hulle alles doen: http://agapemedies.wixsite.com/agapemedies 

Ons spreek ons behoefte uit aan enige dokters en mediese personeel wat op die paneel hulle tyd en dienste beskikbaar wil stel.
Ons nooi ook graag enige persoon uit om deel te raak van die projekspan wat voel hulle talente kan tot voordeel wees van Agapé Medies.

Projekleier: Junita Kruger en Dr. Riaan Beyers
Projekspan: Hannelie Muller, Gerhard Kruger en Nelia Badenhorst

Tom Smith skryf in sy boek “Raw Spirituality” die volgende: “Our individualistic society tends to leave us with a huge identity crises. Many people live in a constant dismembered state. Some people don’t belong anywhere.” Dit kan gebeur dat ons net op ons eie vir God probeer dien, maar ons sukkel om so met God te “connect.” Ons is deel van ’n gemeenskap van gelowiges. Ons is mekaar se broers en susters. Ek leer vir God en myself ken deur ander mense. Daarom moedig Hebr 10:25 ons aan om nie van die samekomste van die gemeente weg te bly nie.

Daar is talle “mekaar” tekste in die Bybel. In Kol 3:12-17 kom ’n hele paar van hierdie teksgedeeltes voor: Wees geduldig met mekaar; Vergewe mekaar; Wees lief vir mekaar; Leer en onderrig mekaar. Ons moet eerlik vir mekaar sê dat mede-gelowiges ons kan irriteer, teleurstel en selfs kan seermaak. Dit is hoekom Paulus praat van “wees geduldig met mekaar” en “vergewe mekaar.” Aan die ander kant weet ons dat liefde, onderrig en heling binne verhoudings plaasvind.

Die groot vraag wat ons vir onsself moet antwoord is: Met wie sit jy om die vuur? Wie is jou mede-reisgenote wat jou help om God beter te leer ken? Wie is jou reisgenote wat jou iets van God se liefde laat beleef?

Top