Om te restart, is om seker te maak dat ons vertrekpunt reg is. Ons glo onder andere:
- dat God oor alles en almal regeer
- dat die koninkryk van God dáár deurbreek waar God se wil geskied en waar wat stukkend is, weer heelgemaak word
- dat die koninkryk van God nou reeds teenwoordig is, maar eers volheid sal bereik wanneer Christus weer kom
- dat gelowiges en die kerk geroep word om op elke terrein van die lewe na God se wil te soek en sigbare tekens van God se koninkryk op te rig: van die erediens tot by die werkplek, ontspanningsoord, gesinskring, politieke arena en in al ons verhoudinge.

Die vraag is: Is ons lewe in lyn met dit wat ons glo? Of is die volgende dalk meer waar van ons:
- Ons glo dat dit belangrik is om naam te maak en bekendheid te verkry
- Soveel besittings, rykdom as moontlik bymekaar te maak
- Om my eie drome waar te maak, al kos dit ook wat en al trap ek ook op wie.

Josua neem ‘n besluit deur onomwonde te verklaar: Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.

Om te restart is om weer duidelik en helder te kan verklaar: Ek en my huis, my vriendekring – ons sal die Here dien. Dissipelskap is om mekaar hiermee te help en hierin te begelei.

Kersete
Dit was ons eerste Kersfees sonder Elsabé. Ons besluit om kos te maak vir 100 mense en ons nooi almal wat alleen is op Kersdag. Helderberg Gemeente was baie gaaf deur hulle kombuis en groot eetplek (die Tent) tot ons beskikking te stel. Hulle het dit ook bekendgestel in die gemeente oor twee Sondae (ek skat 2 500
mense het die uitnodiging gekry). Die uitnodiging was ook op Facebook. Ook in ander gemeentes is dit bekendgestel.

Ek het mense in die Gereformeerde Kerk Strand uitgenooi om te kom help. Vier gesinne het kom help! Dankie nogmaals!

Toe is dit 12:00 op Kersdag. Ons wag vir die gaste om op te daag. Raai hoeveel daag op? Net 2! En dit was twee wat persoonlik uitgenooi was. Ons was baie teleurgesteld.

Die volgende dag kontak ons Brightlights kinderhuis. Hulle sê: "Bring die kos! Ons wag vir julle!" Nadat al die kos afgelaai is, sê Chris, die huisvader: "Ons het kos gehad tot Kersdag. Die regering het nie ons gelde vir Desember oorbetaal nie. Toe het ons gebid dat die Here mense sal stuur om vir ons kos te bring!"

Die Here besluit toe dat óns daardie mense sal wees. Toe verstaan ons hoekom die genooides nie opgedaag het op Kersdag nie: Die kos was nie vir hulle bedoel nie. Dis asof die Here sê: "Gaan aan met julle plan. Ek sal MY plan op die ou-end deurvoer!"
Francois Kruger

Verlede Sondag het ons jeugbediening vir 2018 begin en wat ‘n voorreg dat al ons lokale en kerk gevul was met kinders, jongmense en volwassenes wat ernstig is oor ‘n verhouding met die Here.

Vir almal betrokke by Familiebediening is dit ‘n roeping en voorreg om saam met ons ouers, die kinders geestelik te versorg. In die dienste, kleingroepe, oorslape en spesiale geleenthede bv. Pinkster word daar baie moeite gedoen met lesmateriaal en hulpmiddels. Om dit moontlik te maak vra ons vriendelik dat ouers ‘n vrywillige bydrae vir die jaar sal maak:
R100 per kind; 2 kinders R180; 3 kinders R250; 4 kinders R300.
Dié geld kan inbetaal word met verwysing Jnr. Jeug + Kind se naam by die Kerkkantoor of  EFT aan:
NG Helderberg,  Tjekrekeningnr. 2900 5900 94; ABSA

Baie dankie vir julle ondersteuning hiermee,
Familiebediening Bestuur

Op 3-4 Februarie 2018 is dit Helderberg Gemeente se jaarlikse Uitreikfees.

Ons is bevoorreg om Mike Burnard van INcontext hier by ons te hê. Na 25 jaar diens aan die vervolgde Kerk in die Midde-Ooste, Asië, Afrika en die Sub-kontinent het Mike homself die laaste 8 jaar toegewy aan ʼn nuwe inisiatief wat spesifieke tendense en wêreld gebeure binne ʼn sending konteks aanspreek. Kliek hier om meer oor Mike te lees.

Mike gaan op Saterdag, 3 Februarie van 09:00-12:30 in die kapel met ons gesels rondom die onderwerp: Om kerk te wees in ʼn veranderende konteks (gratis en almal is welkom). Die Sondag gaan al die projekspanne van Helderberg Uitreik ʼn uitstalling hê; Mike Burnard gaan by die klassieke en informele diens preek; en Eric Swanepoel by die Aandkerk.

INcontext gaan ook by die tienerkerk betrokke wees. Wat ʼn voorreg om in ʼn veranderende konteks op ʼn tasbare manier die liggaam van die Here Jesus Christus te kan wees.

 

Ons rol as gemeente
Ons glo en vertrou dat God voorsien; dat God nie net gee omdat ons dit nodig het nie, maar ook omdat ons daarvoor vra; dat God ook aktief by ons teenwoordig is in tye van droogte en rampe. Ons glo ook dat God ons in tye van rampe en krisisse begelei om vir mekaar daar te wees.

Dit is nie nou die tyd om mekaar te blameer wie en wat vir die droogte en waterkrisis verantwoordelik is nie. Ons is almal saam hierin. Die waterkrisis raak ons almal en ons almal is deel van die oplossing.
Ons is alreeds in gesprekke met ander gemeentes/kerke om saam ‘n rol te speel en verantwoordelikheid te neem vir die waterkrisis - voor en na Dag Zero. Indien jy graag deel wil wees van hierdie proses, kan jy met Hannes Theron skakel.

Top