In Jeremia 1:5 sê die Here: "Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken; voordat jy gebore is, het ek jou aan My gewy..." Die woorde aan Jeremia is natuurlik woorde wat oor/vir ons almal geskryf en bedoel is. My identiteit begin nie wanneer ek myself verstaan nie. Daar is iets van dít wat ek dink oor myself voorafgaan, en dit is wat God van my dink. Van daar af reageer ek eintlik net.

Ongelukkig vergeet ons so baie dat God die een is wat heel eerste inisiatief geneem het, dat Hy die Skepper is wat jou na sy beeld (ja, na SY beeld!!) geskep het en jou sy "geliefde" noem (Luk 3:22). Ons loop onsself oor en oor vas in die alewige leuens wat die samelewing na ons kant toe gooi. En dan... voor ons onsself kan kry, sit ons wéér in die woestyn en veg ons wéér vir 'n plek in die samelewing.

God het gelukkig meer genade met ons as wat ons met onsself het. Dis nie altyd maklik om dit werklik te glo nie, want genade laat ons, ironies genoeg, somtyds baie ongemaklik voel. Genade laat ons somtyds selfs skuldig voel, want ons kan nie verstaan hoe ons só maklik 'n ereplek ("geliefde van God") kan kry nie. God gee oor en oor die belofte dat maak nie saak hoe minderwaardig jy voel nie, Hy eis jou al vir Homself nog vóór jou geboorte en Hy sing van vreugde oor jou.

 

Vrydag,17 Mei was vanjaar se 1’ste rondte van die Rapportryers se Bybelvasvrae. Die juniorspan het die skrifgedeeltes Genesis 12-16 en Lukas 1:1-65 geleer waaruit drie vraestelle opgestel word. Die vasvra bestaan uit 3 afdelings, nl. meer-voudige keuses, kortvrae en snelsoek wat alles teen tyd geskryf word.

Die Seniorspan moes leer uit 1 Samuel 1-11 en Johannes 1-6 en die afdelings is meervoudige keuses, pasmaats, versbou, blokraai en snelsoek.

Die ander laerskole wat deelgeneem het was Stellenberg, Stellenbosch Laerskool en De Hoop Laerskool.

Die kinders leer nie net bybelkennis nie, maar ook ‘n liefde vir die Woord, hoe om as span saam te werk en mekaar beter te leer ken. Die kinders kom gewoonlik op ‘n Vrydagmiddag bymekaar en het ook lekker pret saam.

‘n Span bestaan uit 4 kinders en kan vanaf graad 3 begin deelneem. Vir meer inligting kontak vir Lizl of Annette

Juniorspan is: Marli van Zyl, Milah Derks, Judith de Bod en Anné Botha
Seniorspan is: Kayla Grobbelaar, Mienke Krog, Annelien Botha en Cara Siebert

 

Breda Ludik - Vanjaar was dit anders…

Dit was vanjaar anders by die sinode. Aanvanklik was dit moeilik om presies te sê wat anders is, maar algaande het dit duidelik geword: Daar is ’n deurlopende bewustheid van die teenwoordigheid van God, meer as voorheen.

Ons het die afgelope jare baie meer tyd as vantevore afgestaan daaraan om aan die begin van elke dag voor die Here stil te word. Dit het beslis ’n impak gehad op die gang van sake wanneer ons daarna die sakelys gepak het. Om ’n vergadering met skriflesing en ’n gebed te begin (soos in die ou dae) of selfs met ’n uitgebreide wandel in die Woord, waarborg natuurlik nie dat wat daarop volg ’n opregte soeke na die Here se wil gaan wees nie. Iemand het jare gelede vir my gesê dit lyk vir hom asof ons na die skriflesing en gebed die Here verskoon sodat ons dinge onder mekaar kan uitstoei sonder dat Hy inmeng. Dit is natuurlik ’n baie kras en oordrewe stelling, maar daar was destyds vir my genoeg waarheid daarin om pynlik te wees.>>

Lees verder: Indrukke van die Sinodesitting van 13-17 Mei 2019

Paul Barnard se getuienis oor hom – hy was een van sy dosente.

Hierdie Pinkster het ons die wonderlike voorreg dat Prof Jan van der Watt by ons kom kuier. Pinkster begin Sondag 2 Junie by ons oggenddienste en dan elke aand tot Donderdag 6 Junie. Prof Jan se tema is: Ek is Jesus se dissipel want ...

Prof Jan is getroud met Shireen en hulle het een dogter en twee kleinkinders. Prof Jan het twee doktorsgrade, een in Nuwe Testament en een in Grieks. Ek onthou hoe ons vir hom vrae gevra het uit die Nuwe Testament en dan haal hy die Bybel in Grieks aan en vertaal dit soos hy ons antwoord.

Hy was dosent by verskeie universiteite hier in Suid-Afrika en reg oor die wêreld en het meer toekennings ontvang het as wat by 'n skool se prestasie aand uitgedeel word. Gereken word as een van die beste Nuwe Testamentikusse in die wêreld en die Nuwe Testamentikus in Suid-Afrika wat die hoogste gegradeer is, is Prof Jan een van die nederigste mense wat ek ken.

Sy liefde vir God en vir mense staan voorop. Hy het die vermoë om moeilike sake so te verduidelik dat dit eenvoudig klink,  dit sien ons duidelik ook uit die meer as 70 boeke wat hy geskryf het. Prof Jan het nog altyd die vermoë gehad om verantwoordelik op hoë akademiese vlak enige iets te hanteer en dit onmiddellik terug te bring na 'n diepe geloofsbelewenis. Ons het vele male uit sy klas gestap diep onder die indruk van die Heilige Gees.>>

Lees verder: Die mens, Jan van der Watt

Kom neem jou plek in vir 1 uur elke dag op die gebedsmuur en bid saam met die groter Helderbergkom vir herlewing in ons gesinne, gemeenskap, kerk en land.

7 Days on the Wall gebed inisiatief van Jericho Mure moedig ons aan om vir die volgende sake in te tree:
- Geestelike ontwaking van die kerk (Jesaja 62:6,7)
- Redding van die ongeredde (Handelinge 15:16)
- Sosiale geregtigheid (Lukas 18: 7,8)

Omgeegroepe, bybelstudiegroepe en individue word uitgedaag om in hierdie week net 1 uur per dag in te ruim vir gebed. Daar is baie inligting beskikbaar om vir 1 uur te bid; dan sien jy dat ‘n uur eintlik te kort is.
Vir meer inligting kontak gerus vir Annette Botha 

Top