Ons berei onsself voor vir Kersfees en baie mense dink aan vakansie, rus, vreugde, opgewondenheid, presente en saam wees. Maar ons besef ook dat daar ’n ander werklikheid is.

’n Werklikheid van miljoene mense in die wêreld wat swaarkry of glad nie die Jesus van Kersfees ken nie. Ons besef dat ons ‘n Messias of Verlosser nodig het net soos wat die Jode in die tyd van Johannes die Doper gesmag het na ’n Messias. Lukas 3:1-6 vertel vir ons hoedat Johannes die pad voorberei het vir die koms van Jesus, die ware Messias en Verlosser.

Johannes het die mense opgeroep tot bekering en sonde vergifnis, maar dit was maar net ’n teken van die Een wat sou kom as die eintlike Messias.

God se wens is dat die woorde van vers 6 sal waar word: “En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom.” Kerstyd herinner ons hieraan.

Pêrel Projek sê baie dankie aan almal wat 'n kersgeskenk vir die kinders in ons kleuterskole gegee het. Dankie dat jy vir hierdie kinders 'n verskil
gemaak het.
Uyavula Leesprojek bedank die Here vir elke kosbare vrywilliger, voorbidder, mede-werker, donasie en boek.Julle omgee en onbaatsugtige toewyding het ‘n verskil gemaak in die lewens van talle kinders en onderwysers.

Kliek hier vir meer foto's van die ongelooflike geleentheid op Sondag 2 Desember.

Helderberg Beradingsentrum
Ons neem afskeid van ons mediator en ouerkoördineerder, Carlo Loubser aan die einde van 2018. Baie dankie vir jou kosbare tyd en die manier waarop jy ons kliënte gehelp het deur die afgelope jare. Jou aftrede gaan beslis ‘n leemte laat by die Beradingsentrum. Geniet die rustigheid.

Die Beradingsentrum sal gesluit wees vanaf 14 Desember tot 14 Januarie 2019. Die sentrum is ook nou 'n projek van Helderberg Uitreik.

ADVENT
Die Adventkerse en dat Jesus Christus die lig vir die wêreld is, is ook die tema van ons Kerssangdiens op Sondagaand 9 Desember om 19:00 in die kerk. Nooi gerus vriende en familie saam na hierdie spesiale begin van die feesseisoen.

Kom vroeg genoeg vir ‘n lekker sitplek en kom kuier na die diens heerlik verder saam in die Tent.

Top