Met ongelooflike passie en onbaat-sugtige liefde bied die Omonia-bediening in Athene al die afgelope vier jaar hulp en ondersteuning aan vlugtelinge uit hoofsaaklik Sirië, Irak en Afghanistan. Met hul holistiese benadering sien die baanbrekers-egpaar Alexander en Eleni Melirrytou om na vlugtelinge se fisieke én geestelike welstand.

Hulle word bygestaan deur ’n span langtermyn-vrywilligers wat op eie onkoste in Athene woon en by Omonia diens doen. Helderberg Uitreik ondersteun hierdie bediening sedert 2017 op verskeie maniere. Ons het reeds twee keer ’n korttermyn-uitreikspan na Athene gestuur, ons help met praktiese hulpverlening waar moontlik en ons vorm deel van ’n gebedskring wat hierdie bediening en sy kosbare mense deurlopend aan ons Hemelse Vader opdra.>>

Die Omonia Gemeente se dissipelmakingsbenadering is eenvoudig. Hulle straal Jesus-liefde na die vlugtelinge toe uit. Daarom voorsien die bediening nie bloot net etes en klere en Engelse klasse nie, hulle voorsien inderwaarheid ’n tuiste vir mense wat feitlik alles verloor. Verskeie van die Moslem-vlugtelinge het al tot bekering gekom en woon op Saterdae die Arabiese kerk by Omonia by. Van die mans het ook by ’n Bybelstudie-groep aangesluit.

Beplanning vir 2019:
- Om deurlopend emosionele ondersteuning, voorbidding en praktiese hulpverlening aan die bediening te bied.
- Die Omonia-projek het die Melirrytou-egpaar genooi om Suid-Afrika in 2020 te besoek en fondswerwing het reeds begin.
- ’n Korttermynuitreik word in die vooruitsig gestel vir Oktober 2019.

Gebedsversoeke:
- Die fisieke en emosionele welstand van die Melirrytou-egpaar en al die langtermyn-vrywilligers.
- Die welstand van al die vlugtelinge wat by Omonia ’n tuiste gevind het.
- Die geestelike welstand van nuwe bekeerlinge.

Projekleier: Pia Nanny

Top