Palmsondag (14 April) kondig die begin van Groot Lydensweek aan. Jesus ry op 'n donkie Jerusalem binne en gaan in minder as 'n week gekruisig word. Alle spanning begin dus nou intensifiseer. 

Ons bewys op Palmsondag hulde aan Jesus, en eer Hom as koning. Dit geskied hoopvol, want die lydensweek loop op die halleluja van Paassondag uit. Maar dit geskied ook somber, want die verheerliking van die nederige, dienende Koning op die donkie loop langs die weg van die kruis.

Maandag tot Woensdag (15-17 April) aande om 19:00, kom ons saam in die tent bymekaar vir ‘n kort byeenkoms (omtrent 30 minute) – net so ‘n oase van stilte en rus in ons vol week, om ons te help onthou waarheen ons op pad is. Dis nie ‘n preek-geleentheid nie, maar ‘n stilword-geleentheid. Ons besin in ‘n stemmingsvolle atmosfeer met gepaste musiek oor die lydensverhaal vanuit die Woord. Daar sal ook kruiswegstasies wees waarby jy rustig kan omgaan/gaan sit en Jesus se lyding kan ervaar.

Donderdagaand (18 April) hou ons tenebrae, die fees van die kerse, waartydens ons spesiale nagmaal hou en een kers na die ander uitgedoof word tot net een oorbly: die Christuskers, wat Vrydagoggend gedoof word.

Vrydagoggend (19 April), Goeie Vrydag, se diens is somber en gedemp. Daar is ‘n diens om 08:00 en 09:30. Die Saterdag daarna staan as “Stil Saterdag” bekend. 

Maar Sondag (21 April) is dan ‘n heel ander storie - want ons vier fees! Jesus het opgestaan.

Top