Hoe slegter dit rondom sekere aspekte binne die samelewing en land gaan, hoe meer opgewonde raak ek oor die roeping van die kerk. Ons roeping is om ’n alternatief daar te stel. Wanneer jy op pad is met Jesus ontdek jy soveel alternatiewe.

Stephan Joubert skryf: Te veel mense veg lewenslank teen uitgediende sisteme en dooie tradisies. Hulle spandeer al hulle energie en tyd daaraan om dit te probeer verander. Orals is opvoeders, geestelike leiers, besigheidsmense en kie flou gestoei teen vuisvoos sisteme wat hulle probeer verander, maar sonder sukses.>>

Die Amerikaanse argitek en toekomskundige, Buckminster Fuller, sê daar’s ’n beter roete: “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” Anders gesê, jy bou jou eie bootjie en vaar dan daarin. Dis wat die eerste Christene gedoen het. Hulle het nie gedurig ander godsdienste beveg nie. Of instellings in die samelewing van vroeg tot laat veroordeel nie. Hulle het net hulle eie geloof so magneties uitgeleef én voorgeleef dat ander mense eenvoudig wou deel word van hulle nuwe beweging. Dit is ’n wyse roete, vandag nog. Ons moet so leef vir die Here dat ons nie nog enige tyd oor het om teen ander dinge en mense te wees nie.

Kom ons dink aan Helderberg Gemeente as ’n geloofsgemeenskap wat ’n alternatief bied wat soveel beter is om na te streef.

Top