Skoolgereedheid, geboortesertifikate, plasing in skole en drome vir ‘n beter toekoms. Gereedskap in ‘n dissipelskap-pad en verhoudingsbou Verlede jaar het ons berig van kinders wat met groot moeite geboortesertifikate bekom het en uiteindelik skool toe kon gaan (sommige al 9 jaar oud). Ons het ook die probleem van taxigelde onder jou aandag gebring, want die kinders wat in die Strand bly is agv oorvol skole in Somerset-Wes geplaas.

Ons wil graag baie dankie sê aan almal vir hul wonderlike meelewing en donasies wat ontvang is. Danksy julle kon die kinders tot nou die skool steeds bywoon.>>

Ons wil graag weer 'n beroep op jou maak om 'n kind te borg vir die jaar. Die taxigeld beloop R300pm en ouers kan dit nie bekostig nie, daar is tien kinders. Indien kinders die skool vir ‘n week of langer nie bywoon nie verloor hul weer hul plek in die skool. 

Die kinders moet deurgaans gemotiveer word om te volhard en nie terug te val in ou patrone nie.
Indien enige persoon graag deel wil wees van hierdie projek sal ons dit baie waardeer. 'n Eenmalige donasie vir die jaar of maandelikse bydrae kan gemaak word aan Helderberg Uitreik. Baie belangrik: Maak asb Seker dat jul die regte verwysing gebruik nl. KE-Bus, sodat dit reg geallokeer kan word. Bankbesonderhede:
Helderberg Uitreik,
ABSA Somerset-Wes,
Rek: 9114483080,
Takkode: 632005:
Verwysing is belangrik: Kinderevangelisasie-Bus

Top