Hoekom gaan ons so ver om die Woord te bring as daar soveel nood om ons is? Ons gaan omdat ons vriende in Sri Lanka ons mooi vra en die Here ons roep om in die land vol verlore mense Jesus se lig te laat skyn. Daar is soveel mense wat hier plaaslik ʼn wonderlik verskil maak waarvoor ons dankbaar is. In Sri Lanka is die nood baie groot, veral in die onbereikte binneland waar ons kerkies dikwels die enigstes is. 90% van die bevolking glo nie in Jesus nie en baie het nog nooit van hom gehoor nie. Die mense daar het nie die voorreg om omring te wees deur kerke soos hier nie.>>

Hoe vertel mens vir die mense wat nog nooit van Hom gehoor het nie van Jesus, in ‘n land waar bekerings onwettig is? Jy maak verskeie planne om Jesus se liefde te wys, sonder om daaroor te praat. Jy gee Engelse klasse, hou mediese klinieke, speel sport, werk met vroue en kinders en nooi nie-gelowiges na die kerkkampe. Jy gaan intensionele vriendskappe aan met mense met wie jy normaalweg nie bevriend sou gewees nie. Jy loop ‘n lang pad met mense, sodat hulle later self na Jesus draai. Jy gee nie moed op nie en jy raak nie moeg nie. Jy wys liefde deur dade. En jy bid baie. Elke dag. Dan gebeur dit dat die vise-voorsitter van die Ateïstiese vereniging jou eredienste begin bywoon, die Boeddhiste en Hindoes navrae doen Jesus en jou God. Dan bid jy vir ‘n Hindoevrou, sit jou arms om haar en voel letterlik hoe die bose haar liggaam verlaat.

Watter verskil maak dit in die mense se lewens as hulle Jesus begin volg? Die afgelope 5 jaar het ons die lidmate van ons 3 hoofgemeentes en 2 wyksgemeentes leer ken. Dit is opmerklik hoe die mense nie net in fisieke voorkoms nie, maar ook geestelike gloei. Hulle straal en selfs hulle velle wat eens dof was, is blink. Waar hulle voorheen afgerem en moeg gelyk het, lyk hulle vars en fris. Het hulle meer geld? Nee. Het hulle lewensomstandighede as vissers, werkers op teeplantasies en rubberplantasies verbeter, nie noodwendig nie. Maar hulle het die sin van die lewe ontdek. Hulle leef Jesus.

Vir enige navrae, belangstelling en betrokkenheid kan die Projekleier, Paul Kilian, gekontak word.

Gebedsversoeke:
Die beskerming van ons leraars in Sri Lanka.
Die uitbreiding van God se Koninkryk in hierdie pragtige land.

Top