Lukas 11:33-53

Ons almal weet dat ons geroep is om lig te wees in hierdie wêreld. Maar in Lukas 11 kom Jesus en hy vat hierdie metafoor en hy draai dit om. Ons wat lig vir hierdie wêreld moet wees kan die duisternis vir hierdie wêreld wees.

Ons wat die sleutel het om die koninkryk van God vir mense oop te sluit kan die koninkryk van God vir onsself en vir mense toesluit. Is dit moontlik dat jou Teologie so goed kan wees dat jy nie meer vir Jesus kan raaksien nie?

Vandag in hierdie wêreld het ons die voorreg om God se lig te laat skyn, te deel in sy vreugde. Ons grootste opdrag is nie om vir almal te sê wat en hoe hulle moet glo nie, maar om God se lig so te laat skyn dat mense na Hom kom, omdat hulle Hom sien.

In Helderberg Gemeente wil ons so met 'n passie vir God lewe dat mense by God wil wees en dit beteken ook dat hulle saam met ons wil wees. Ons wil die wêreld bereik nie omdat dit 'n opdrag is nie, maar omdat ons nie anders kan as om van Jesus te straal nie.

Top