Ons gemeente se leuse is “ʼn Passie vir God en ‘n hart vir mense en ‘n wêreld in nood.” Indien daar ooit ‘n uitsonderlike geleentheid was om dit prakties uit te leef, dan is dit met ons Jubeljaar vanjaar.

Om kerk of gemeente te wees, beteken om soos Jesus Christus, juis dit te doen en te wees. Ek vertel net die onderstaande verhaal om iets te illustreer van wat ons by die Versorgingspan bedoel:

‘n Skrywer, R C Sproul vertel die volgende: “Na die Koreaanse oorlog was daar ‘n groot aantal wesies. Ons sien dit na die meeste konflikte. In Korea het bystandsorganisasies ingekom om die probleme van getalle weeskinders te hanteer. Baie van hierdie kinders beland in kinderhuise.>>

Baie gou sien die bystandswerkers dat daar ‘n probleem met die kinders is. Hulle kry drie maaltye per dag, maar as hulle saans gaan slaap, is hulle bang en slaap moeilik. Hoekom? Na lang gesprekke met die kinders blyk dit dat die kinders bang was dat daar die volgende dag geen kos sou wees nie. Hoe nou gemaak? By een van die kinderhuise besluit die werkers om elke aand in elke kind se hand ‘n sny brood te plaas. Hulle was nie veronderstel om die brood te eet nie – die kinders het dit styf in hulle handjies vasgehou – vir hulle was dit ‘n soort “veiligheidskombers”.

Dit het hulle daaraan herinner dat daar voorsiening vir elke maaltyd gemaak is. Dit was gou duidelik dat die kinders se vrees verdwyn het en dat hulle beter geslaap het.”

Gee ons vandag ons daaglikse brood leer ons om na God te gaan in nederige afhanklikheid en Hom te vra om dit wat ons (en ons mede-gemeentelid) nodig het, vir daardie dag te voorsien.

Maar nou is die vraag: Kan óns die gebed bid en dalk ontdek dat ons self God se antwoord is vir hulle wat nie het nie, se gebede ?

Gesinne in nood in ons gemeente word finansieel en maatskaplik deur die Versorgingsfonds ondersteun. Ons beoog om in die maande wat kom, op ’n gereelde basis, inligting en riglyne te gee om jou te kan help om die regte besluit te neem.

Ons gee net weer die VERSORGINGSFONDS se bankbesonderhede indien jy ‘n bydrae wil maak (dit is ook op die agterblad van die Helderstem):

Bank ABSA Somerset-Wes
Rek nr. 2900 590 094 - tjek
Rek. naam NGK Helderberg
Takkode 632005
Verwysing Versorgingsfonds

Top