Te danke aan fantastiese skenking deur gemeentelede van Helderberg Gemeente en Somerset-Wes Moedergemeente kon Helderberg Uitreik se Rampbestuurprojek verlede Dinsdag met ’n groot vrag babadoeke, formulemelk, afveelappies, sanitêre en ander toiletware, klere, linne en twee kanne diesel na Wupperthal vertrek.

Meer as 70 huishoudings is geraak toe ’n brand aan die einde van Desember op dié sendingdorpie uitgebreek het. Altesaam 53 huise het afgebrand, terwyl 20 broodwinners hul werk verloor het by besighede wat deur die brand verwoes is. Die huishoudings wat geraak is, sluit onder andere vyf babas in.>>

Dit was baie hartseer om die verwoesting wat deur die brand gesaai is, te sien. Naas die woonhuise, het verskeie geboue op die kerkwerf, soos die pastorie, besoekersentrum en eerste sendingwinkel, afgebrand. Die kerk-gebou self is gelukkig nie beskadig nie.

’n Groot verlies vir die gemeenskap is die verwoesting van die basuin-orkes se koperblaasinstrumente. Baie van hierdie instrumente is deur die sendelinge uit Duitsland na Suid-Afrika gebring. Die orkes speel nog tradisionele Duitse kerkmusiek. Eerw. Jasmin Redcliffe sou graag wou sien dat hierdie instrumente vervang word, aangesien dit deel van die sendingdorpie se tradisie is. As jy blaasinstrumente het wat nie meer gebruik word nie en jy wil dit graag skenk, handig asb by die kerkkantoor in en merk “Wupperthal”. Ons sal sorg dat dit by die orkes uitkom.

Die gemeenskap op Wupperthal se onmiddellike behoefte is om voort te gaan om die gemeenskappe in en om die dorp te bedien. Daarvoor benodig hulle diesel vir hul voertuig om skenkings te vervoer en stewige plastieksakke om voorraad in te verpak. Hoewel hulle ongelooflik baie klereskenkings ontvang het, is daar nog ’n behoefte aan nuwe onderklere vir vroue.

Dit was ’n groot voorreg om letterlik die gemeenskapslede se hande te kon vat en vir hulle ’n gebed te kon doen.

Eerw. Redcliffe het sy dank vir die ondersteuning en die besoek uit Somerset-Wes uitgespreek.

Baie dankie aan almal wat bygedra het.

Projekleier: Pia Nänny

Top