Ons lees in 2 Korintiërs 5:14 van Sy liefde wat dring. Jy ken daardie gevoel. Die gevoel om iets te doen, die gevoel om te help en te gee. Daarmee saam voel ons dikwels dom en onhandig. Dit voel soms of ons hande leeg is. Leeg, soos die hande waarvan ons in Johannes 8 lees, wat toe nie die vrou gestenig het nie. Ons het die klippe laat val.

Wat ons moet verstaan en aangryp, is dat dieselfde Liefde wat ons uitnooi, dieselfde Liefde wat ons dring, dis Hy wat ons harte en hande vol maak. Hy maak ons vol van die vrug en die gawes van Homself, Sy Heilige Gees. En dan géé ons, sonder om terug te verwag, want ons gee juis wat ons ontvang het.

Om werklik te kan gee wat ‘n hart bedien, het ons nodig om te sien en te hoor. Om deur Sy liefde gedring te word, beteken dat ek nie my agenda en verstaan volg nie, maar Sy hart. Daarom moet ons naby Sy hart bly en ons naaste sien en hoor.

Ons moet leer hoe om te dien. Ons moet leer sien en hoor… Hom en elkeen na Wie Hy ons nooi. Daar sal Hy ons verander en meer soos Hy maak. Dan sal Sy Koninkryk kom. Dan sal Sy wil geskied…soos in die Hemel.

Madri Bruwer

Kom kuier by die Uitreik-stalletjies na die diens op Sondag 3 Februarie in die Tent.

Top