Hartlik welkom aan ons kleuters, graad 1 – 6’e en ons tieners.

Ons Jeug behandel saam met die gemeente dieselfde kwartaaltema: Op pad met God. Ons is opgewonde om saam met ons ouers die jeug geestelik te versorg en vanjaar te fokus om, soos Jesus, verhoudings te bou en ligdraers in hierdie wêreld te wees.

Kleuters, Kiddiekerk en Tekkiekerk vind gelyktydig tydens die informele diens om 9:30 plaas. Die lokaal indelings is as volg:

Kleuters (3 – 6 jaar): Kleuterkerksentrum in Efese en Patmos
Kleuters MOET persoonlik deur ‘n ouer in-en-uitgeteken word en kan ongelukkig nie deur ‘n boetie/sussie kom haal word nie.

Graad 1, 2 & 3: Joppe
Graad 1’s bly in Joppe en MOET asb. deur die ouers kom haal word.

Graad 4 – 6: Jeugsentrum>>

Die graad 2 tot 6’e gaan nà die dienste na hul onderskeie klaskamers waar hul groepleier gesprekvoering aanmoedig en fasiliteer. Reël asb. vooraf waar jy jou kind na die tyd kry. Groepleiers sal deur die loop van die jaar met die ouers kommunikeer dmw Whatsapp-groepe.

Tienerkerk begin vanaand om 18:00 in die Kerkruim en daarna volg die dissipelskapgroepe tot 20:00.

Wil jy ook betrokke raak by ons Jeugbediening? Kontak vir Annette 

Top