Vir 50 jaar saam op pad
Vanjaar word Helderberg Gemeente 50 jaar oud; nee, anders gestel: Vir 50 jaar loop die Here ’n pad met ons. Soos Israel van ouds kondig ons ook die Jubeljaar aan.

Met die Jubeljaar wil ons veral op twee goed fokus:
- Ons gaan feesvier. Elke erediens, elke Bybelstudie, elke vergadering, elke omgeegroep, ens is eintlik ’n geleentheid om fees te vier. En wat vier ons: Ons vier die teenwoordigheid van God, ons verlos-sing in die Here Jesus Christus, die pad wat die Here met ons loop. Ons vier ons dissipelskap en maak ander deel van ons feesvieringe. Ons vier ook ons saamwees en die pad wat ons met mekaar en ander kan loop.
- Ons maak reg wat verkeerd is. Daar was in die tyd van Israel duidelike voorskrifte oor wat tydens die Jubeljaar reggestel moes word. ’n Jubeljaar is ’n tyd van selfondersoek. Daar is ook groot uitdagings waarvoor Helderberg Gemeente staan. Is ons waarlik kerk, die liggaam van Jesus Christus, vir die tyd en omgewing waarin ons nou is? As gevolg van ’n tekort aan finansies skeep ons ook die noodsaaklike instandhouding en verbetering van ons fasiliteite af en het ons nie ’n reserwefonds nie. Dit is ook nie verantwoordelike rentmeesterskap nie.

Mag ons aan die einde van 2019 terugkyk en bly sê: Dit was waarlik ’n geseënde Jubeljaar. Ons het feesgevier en reggestel wat nie reg is nie.

Daarom skop ons hierdie Jubeljaar Sondag af met “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is…” (Matt 5:3). Of “Gelukkig is die armes van Gees wat aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.”

Top