Meer as 70 huishoudings is intens geraak toe ’n brand onlangs in die sendingdorpie Wupperthal uitgebreek het.

Altesaam 53 huise het afgebrand, terwyl 20 broodwinners hul werk verloor het by besighede wat deur die brand verwoes is. Die huishoudings wat geraak is, sluit onder andere vyf pasgebore babas in.

Voortspruitend uit ’n gesprek met die kontakpersoon van die Morawiese Kerk in Wupperthal en samesprekings met die Sinode van Wes-Kaapland, wil Helderberg Uitreik die gemeenskap van Wupperthal graag bystaan met die volgende behoeftes wat geïdentifiseer is: formulemelk vir babas, babadoeke (0 tot 3 maande, en ouer) en sanitêre ware vir vroue.

Daar sal vir die volgende twee Sondae (13 en 20 Januarie) ’n boks in die voorportaal van die kerk wees waarin mense hul bydraes kan plaas. Bydraes kan ook deur die loop van die week by die kerkkantoor afgelaai word. Finansiële bydraes kan aan Helderberg Uitreik gemaak word, met die verwysing: Wupperthal. Artikel 18A kwitansie sal op aanvraag gegee word.

’n Besoek aan Wupperthal word in die vooruitsig gestel binne die volgende paar weke. Die doel van hierdie besoek sal wees om die skenkings af te laai, om ’n verdere behoeftebepaling te doen en om saam met die Sinode van Wes-Kaapland die plaaslike geloofsgemeenskap se groete en seënwense aan die gemeenskap van Wupperthal oor te dra. Meer besonderhede hieroor volg binnekort.

Vir meer inligting, kontak projekleier Pia Nänny by 083 289 4876.

Top