Ons berei onsself voor vir Kersfees en baie mense dink aan vakansie, rus, vreugde, opgewondenheid, presente en saam wees. Maar ons besef ook dat daar ’n ander werklikheid is.

’n Werklikheid van miljoene mense in die wêreld wat swaarkry of glad nie die Jesus van Kersfees ken nie. Ons besef dat ons ‘n Messias of Verlosser nodig het net soos wat die Jode in die tyd van Johannes die Doper gesmag het na ’n Messias. Lukas 3:1-6 vertel vir ons hoedat Johannes die pad voorberei het vir die koms van Jesus, die ware Messias en Verlosser.

Johannes het die mense opgeroep tot bekering en sonde vergifnis, maar dit was maar net ’n teken van die Een wat sou kom as die eintlike Messias.

God se wens is dat die woorde van vers 6 sal waar word: “En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom.” Kerstyd herinner ons hieraan.