Hierdie groep vrouens is opgelei en toegerus en daarom bemagtig om bo hulle moeilike omstandighede te kan uitstyg. Dit bly dan ook ons gebed dat hierdie aksie die bose kringloop van geweld en mishandeling teen sommige van hulle sal breek.

Die vroue is ook in staat om voorkomend in hulle eie woonbuurt veral kinders bewus te maak van die gevaar van mensehandel, die seksuele misbruik en uitbuiting daarvan en die werkmetodes van dwelmhandelaars. Hulle het veral die begrip van “jou kind is my kind en my kind is jou kind” verstaan deur as ouers en volwassenes hande te vat en saam te staan teen hierdie euwel.

Wees asseblief bewus van wat om jou aangaan en moenie swyg oor onreg wat gepleeg word teen vroue en kinders wat deur huishoudelike geweld geteister word nie. Hierdie geweld vind in oral in ons same-lewing plaas.

Foto geneem tydens opleiding by Helderberg Ontwikkelingsentrum.

Top