Seniorsorglede het kerspakkies uitgedeel aan die drie ouetehuise se personeel waarby die projek betrokke is.

Ook is daar ‘n tee gereël by Huis Marie Louw waar Dawie Rossouw weereens die inwoners vermaak het met sy sang! Wat ‘n heerlike oggend saam.

Top