As die Lig van hierdie wêreld skenk God in Christus ons ‘n ontelbare hoeveelheid gawes. Vier van hierdie gawes is hoop, vrede, vreugde en liefde. Dit word verteenwoordig deur die vier kerse in die Adventkrans wat elke Sondag aangesteek word in afwagting van Kersdag waarop die groot wit Christuskers aangesteek word.

Op Sondag 2 Desember is die eerste Adventkers, die kers van HOOP. Die volk Israel het gehoop op die vervulling van God se beloftes en God het hulle nie teleurgestel nie. Die hoop dat Hy sou kom, en ons hoop dat Hy weer sal kom, is soos lig wat skyn in ‘n donker plek.>>

Sondag 9 Desember word die tweede kers van VREDE aangesteek. Christus het vir ons vrede gebring toe Hy gekom het. Hierdie vrede sal vir altyd heers en volkome wees wanneer Hy weer kom. Die profeet Jesaja het Jesus “die Vredevors” genoem. Jesus het ons ook geleer om vredemakers te wees. Hy het die vredemakers “geseënde kinders van God” genoem. Ons steek die kers van vrede aan om ons te herinner dat Hy alleen die Vredevors is en dat ware vrede slegs in Hom gevind sal word. Hierdie vrede is soos ‘n lig wat skyn in ‘n donker plek.

Sondag 16 Desember word die derde kers van VREUGE aangesteek. Ons steek dit aan omdat Jesus gekom het. Soos sy geboorte vreugde vir Josef en Maria gebring het, so bring sy teenwoordigheid in ons wêreld vreugde waar daar hartseer was. As Hy in ons lewe is, is die vreugde altyd dieper as trane.

Sondag 23 Desember word die vierde kers van LIEFDE aangesteek. God se liefde is volmaakte liefde, dit offer alles en hou niks terug nie. Hy hou nooit op om ons lief te hê nie. Ons steek die kers van liefde aan om ons te herinner dat Jesus vir ons kom wys het hoe lief God ons het en hoe ons mekaar moet liefhê.

Op Kersdag steek ons die CHRISTUSKERS aan om ons te herinner dat die Lig vir die wêreld op daardie eerste Kersnag gebore is.

Liefdevolle Vader, dankie vir hierdie nag en vir alles wat dit voorstel
Dankie vir die hoop wat U aan ons skenk ... 
die vrede wat U bring ... 
die vreugde wat U gee ... 
en die liefde wat U oor ons uitstort.

Top