Openbaring 1:4-8
In ’n gejaagde wêreld kry ons nie altyd genoeg tyd om na te dink oor wie God werklik is nie. Johannes skryf sy Openbaring aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië omdat hy ontdek het wie God is. Hy groet hulle met die woorde “genade en vrede” (v 4a) en vertel wie hierdie genade en vrede skenk. Hy kan amper nie genoeg woorde kry om God Drie-enig te beskryf nie (vv 4b-7). En in vers 8 stel hy vir God self aan die Woord “Ek is die Alfa en die Omega”. God wat die begin en die einde is. God wat was en wat is en wat weer sal kom. God die Almagtige wat ons toevou met sy genade en liefde.

Wie is God vir jou? Hoe praat ons oor God? Wil ons hierdie onbeskryflike God aan ander mense bekend stel? Wil ons ander mense seën met sy genade en vrede?

Top