Die beradingsentrum het jou hulp nodig. Aanmeldings groei van mense in emosionele nood. Vrywillige bydraes word gebruik om die bydryfskostes van die Beradingsentrum te help finansier.

Vir R50 kan jy ‘n sessie van iemand in nood borg.
Of R100 borg twee sessies of R150 borg drie sessies.
Of R200 borg vier sessies of R250 borg vyf sessies.

Betaal asseblief in kerk se bankrekening (kliek hier) met verwysing: Beradingsentrum-borg

Kontak Meagin van der Westhuizen vir enige navrae 

Top