Word jy geraak deur dood, egskeiding of enkelouerskap?
Harmony projek begin vanaf Donderdag, 26 Julie met die volgende programme: GriefShare; Single&Parenting; DivorceCare en DC4Kids. Dit is ‘n 13 weke program wat elke week op Donderdae om 18:00 - 20:00 in die Tent plaasvind.

Die programme is inter-kerklik en is gegrond op Bybelse waardes wat volwassenes en kinders toerus en ondersteun wat geraak word deur die veranderinge in die familie struktuur. Ons eet en kuier gesellig vooraf saam vanaf 17:30 en gaan dan na die onderskeie groepe in verskillende lokale. Enigeen is welkom, ook nie-lidmate.

Gaan lees gerus meer van die programme:
http://www.churchinitiative.org/ of neem ‘n brosjure by die kerkkantoor. Moenie alleen hierdie pynlike pad loop nie – daar is mense wat verstaan en jou kan ondersteun.

Kontak ons ook gerus as jy op ‘n ondersteunende manier wil betrokke raak as donateur of adviseur.
Navrae aan Annette Botha 

Top