Vandag vier baie gesinne Vadersdag waar hulle vir pa’s of mense wat ‘n mentorsrol in hulle lewe speel, dankie sê.

Ons erken dat daar verskeie tipe mense is wat soos “vaders” is vir ons kinders: pa’s, oupas, stiefpa’s, aangenome pa’s, voog pa’s, kategete ooms, onderwysers, sportafrigters, goeie vriende, ouer broers, ooms en ander mans wat ‘n pa rol speel in kinders se lewens, ons wil vandag aan al die tipe pa’s dankie sê.

Ons erken ook vandag dat daar baie mense is wat vandag hartseer is of eensaam voel wat dalk ‘n pa of pa-figuur verloor het, wat dalk ‘n slegte herinnering het, of wie se pa of kinders nie nou by hulle kan wees nie.

Vandag wil ons vir spesiale mense dankie sê.

Top