Seniorsorg het onlangs die mooiste briefie ontvang oor een van ons ouer lidmate.

Die lidmaat is fisies nie meer in staat om kerk toe te kom nie, maar het ‘n groot behoefte gehad om nagmaal te gebruik. Lidmaat het met Danie Möller gereël en sy en haar man het saam die nagmaal ontvang. Dit was ‘n baie spesiale oggend vir haar en het soveel beteken. Daar is ook gereël dat sy gereeld met haar dogter in die buiteland in verbinding kan tree.

Ons wil graag vra, dat indien julle van enige behoeftes van die seniors in ons gemeente hoor, om asb die kerkkantoor te kontak.

Top