Wanneer: 6 Junie
Waar: Die Tent
Tyd: 10:00-12:00

Tema: Ons gaan saam hekel! Van beginners tot
kenners is almal welkom, bring gerus jou handwerke saam, asook hekelpenne en wol as jy het.

Donasies vir Helderberg Beradingsentrum.
Navrae: Meagin 021-851 5582

 

Top