(1 Sam 3:1-18)

Daar is soveel verskillende “stemme” in die wêreld wat met ons praat. Die vraag is: Praat God nog met ons vandag soos in die tyd van die Bybel?

1 Samuel 3 begin in vers 1 met die woorde “Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor; daar was nie dikwels openbarings nie.” Ná die Here se openbaring aan Samuel (vv 1-18) lees ons in vers 21 dat “Die Here Hom weer in Silo aan Samuel openbaar het”. God het nie stilgebly nie. Hy het met Samuel en met sy volk gepraat. God praat nog steeds vandag met ons op verskillende maniere. Ons lewende God is nie ‘n God wat stilgeraak het nie.

‘n Tweede vraag wat die teks oproep is: Hoe luister ons na die stem van die Here? Die jong Samuel het die Here getrou by die tempel gedien. Tog was dit nié vir hom maklik om die stem van die Here te herken nie. Dit was ook nie vir hom maklik om dit wat Hy by God gehoor het verder oor te dra nie. Eli was nie ‘n goeie pa nie, maar as priester het hy vir Samuel gehelp om die stem van die Here te herken. Hy was ook bereid om die wil van die Here te aanvaar (v 18b). Ons wil mekaar as gelowiges help om die stem van die Here duidelik te hoor en sy wil te doen.

Is jy werklik oop dat die Here met jou kan praat? Herken jy sy stem?

 

 

Top