By Helderberg wil ons mense laat tuis voel om die warmte van die gemeenskap van gelowiges te ervaar. Dit is ‘n kultuur wat in ‘n gemeente moet groei sodat almal deel van die familie voel.

Elke lidmaat is deel van so ‘n gasvryheid-kultuur al beteken dit ook om soms uit jou gemaksone te beweeg. Ons is nie almal ekstroverte wat spontaan met ander mense gaan gesels nie, maar almal van ons het al die ongemak ervaar om in ‘n vertrek in te kom en niemand te ken nie. Dis daardie gevoel wat moet maak dat ons sensitief moet wees vir nuwelinge of eenkantmense. Almal wil tog voel hul behoort en dat dit hul tuiste is. So kom ons help mekaar daarmee in die dienste, asook by gemeentekuiers.>>

Die Gasvryheidspan wil kuiergeleenthede skep waar ons mekaar beter kan leer ken sodat dit sal oorspoel na spontane gasvryheid op Sondae. As mense lekker saamkuier dan is daar ‘n groter gevoel van tuis voel by die gemeente.

Maar om suksesvol te wees wil ons graag soveel moontlik lidmate betrokke kry by ons gasvryheid-aktiwiteite. Ons benodig mense wat deel kan wees van spanne wat o.a. op ‘n Sondag lidmate en gaste laat tuis voel, ons Nuwe Lidmaatbediening op die been kry, gemeentekuiers help reël, idees en planne het vir fondsinsamelings en dies meer.

Dus mense wat wil help droom, maar ook doeners agter die skerms. Kom gesels na die diens met ons in die Tent as jy wil betrokke raak of ‘n voorstel het. Kontak ook gerus vir Corneille Barnard daaroor.

Dankie dat jy ons help slaag om ‘n gemeente met ‘n warm hart te raak.

Top