Verlede jaar het Lea Luiten as deel van die Kinderevangelisasie-projek agter gekom dat daar kinders in Beverly Hills (Strand) is wat glad nie skool toe gaan nie.

Lea en Martina het begin om die kinders te help met basiese lees-vaardighede twee oggende per week. Die groter taak was egter om vir heelwat van die kinders (party is al 9 jaar oud) vir die eerste keer geboortesertifikate te kry en ouers te help om hulle te registreer by skole. Met baie gebede, harde werk en uithou, kan ons hierdie jaar met groot dank sê dat elkeen van hierdie 8 kinders skoolplasing gekry het!>>

Terwyl ons so dankbaar was om die kinders weer terug op skool te kry, het ons egter weer ‘n ander probleem ondervind. A.g.v. die oorvol skole is die kinders geplaas in Somerset-Wes i.p.v. die Strand, wat finansiële implikasies tot gevolg het. Taxi-geld beloop R370 per maand en is vir ouers onmoontlik om te betaal. Indien kinders die skool vir ‘n week of langer nie bywoon nie, verloor hul weer hul plek in die skool.

Ons wil graag baie dankie sê aan die omgeegroepe met wie die probleem gedeel is se wonderlike meelewing en donasies ontvang. Danksy julle kon die kinders tot nou die skool steeds bywoon .

Indien enige persoon graag deel wil wees van hierdie projek sal ons dit baie waardeer. Skoolklere is nog ‘n behoefte waaraan ons graag wil voldoen. Bid asb. vir hierdie kinders en hul omstandighede. Die kinders moet deurgaans gemotiveer word om te volhard en nie terug te val in ou patrone nie.

Donasies kan gemaak word aan Helderberg Uitreik, verwysing: Kinderevangelisasie-Bus

Sus van Niekerk

Top