Baie dankie aan ieder en elk vir julle skenkings die afgelope week en ook oor die weke en jare. Sonder skenkings is daar nie ʼn doel vir die Dienssentrum nie.

Op die oomblik gee ons kos aan1 900 mense per week.

Baie dankie aan …
- Die winkels wat brood en groente op ʼn weeklikse basis aan die Dienssentrum skenk om te verpak en dan weer te versprei.
- Die voertuigskenking wat die oplaai en aflaai van die brood en groente moontlik maak.
- Die kosprodukte, klere en huisraad wat op gereelde basis by die Dienssentrum afgelaai word, word opreg waardeer. Dit wat ons projekte nie self kan gebruik nie word verder as net die Helderbergkom versprei.
- Die finansiële bydraes van lidmate.
- Die kosbare tyd wat vrywilligers spandeer om te help by die Dienssentrum.

‘We make a living by what we get, but we make a life by what we give’

Yolandé
Dienssentrum by 021-850 6911 of 021-850 6912

Top