Markus 12:28-31 en Romeine 12

Leef met ʼn passie vir God en ʼn hart vir mense en ʼn wêreld in nood – dit is die woorde waarmee Helderberg Gemeente hom/haar wil vereenselwig. Dit is ons DNA.

Wat sê ons met die woorde: Leef met ʼn passie vir God. Ons kan die wonderlikste projekte binne die gemeenskap aanpak; ons kan die beste predikers kry; ons kan die wonderlikste programme en praatjies aanbied, maar as ons nie opgewonde is oor God nie, beteken dit nie veel nie. Jesus se woorde aan die mense wat wou weet: Wat is die grootste gebod?, was: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Paulus verwoord dit pragtig in Rom 12:11 - Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here.

Enige goeie kuns, drama, musiek, argitektuur, poësie word gedryf deur passie. Niks wat die moeite werd is ontstaan sonder passie nie. Passie is wat die lewe energie gee. Passie maak die onmoontlike moontlik. Passie gee jou 'n rede om in die oggend op te staan en te lewe. Sonder passie word alles eentonig en vervelig.

‘n Passievolle God skep ons met passie, lei ons, beskerm ons, sterf aan die kruis vir ons met passie. Passie maak die lewe lekker. Die Message sê in 12:30 "Jesus said, ’Love the Lord God with all your passion and prayer and intelligence and energy.’” As jy God wil volg, gee alles. Daarom staan daar in Kol 3:23 wat jy ook al doen, doen dit met jou hele hart vir God.

Leef met ʼn passie vir God!

Top