Ons is bevoorreg om op Sondag 13 Mei by ons klassieke diens die Cantate Dominum - Canticum Novum te ontvang. Hulle is een van die oudste kore in Suid Afrika en reeds gestig in 1959.

Canticum Novum is die enigste koor in die land wat slegs gewyde musiek sing en terselfdertyd net uit studente bestaan. Voltyds aan die NG Moedergemeente op Stellenbosch gekoppel, is Canticum Novum ook 'n verhoogkoor wat in hul repertorium 'n wye verskeidenheid sing. Werke wissel van Monteverdi tot Spirituals. Vir hulle wat in die koor sing, sowel as hulle wat kom luister, leef die waarde van die koor in die groei wat dit in mense se lewens teweegbring. Dit is die herinneringe van die Here saam loof, die mistieke band tussen hulle wat in 'n heilige lied deel - om in 'n gewyde oomblik deur die woorde en musiek diep geraak te word dat dit jou lewe merkwaardig verander.

Moenie dit mis nie.

Top