Daar is mense in die wêreld wat dink dat hulle sonder Jesus kan klaarkom. Ons as Christene glo dat ons niks sonder Jesus kan doen nie. Hy is die ware wynstok en ons bly in Hom (vv 1 en 4). Sonder Hom kan ons niks doen nie, net soos wat ‘n wingerdloot op sy eie geen vrug kan dra nie.

Hierdie persoonlike verhouding met Christus is natuurlik nie so ‘n eenvoudige saak nie. Hoe is dit moontlik om ‘n verhouding te hê met iemand wat jy nie kan sien nie? Daar is elemente van hierdie verhouding wat ons nie verstaan nie net soos wat ons nie alles oor God verstaan nie. Maar as ons glo in Hom as die Lewende Opgestane Here, is ons alreeds deel van Hom. Ons word aangemoedig om in Hom te “bly.” Hy wil ‘n verhouding met ons hê. Hy sal nie die verhouding verbreek nie. Aan die ander kant vertel Joh 15 vir ons dat Jesus besig is met ‘n snoeiproses in ons lewe. Hy “snoei” nie vir ons as lote omdat Hy ons eerstens wil veroordeel nie. Hy snoei ons sodat ons meer vrugte kan dra (v 2). Hy snoei ons deurdat Hy ons daagliks lei om sy woorde, sy wil te doen (v 3). Hy help ons elke oomblik op Hom te vertrou, selfs in moeilike omstandighede.

Wat is hierdie vrugte wat ons moet dra? In vers 9 gee die teks vir ons ‘n duidelike antwoord: “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.” As ons in Jesus bly, sal ons nie anders kan as om hierdie vrugte te dra nie.

Top