Sowat 400 gaste het op Vrydag, 13 April in die Endlersaal op die Stellenboschkampus byeengekom om 'n kwarteeu van formele internasionale aktiwiteite aan die Universiteit Stellenbosch (US) te vier. Die funksie was deel van die Universiteit se eeufeesviering.

By die geleentheid het US Internasionaal 25 individue vereer vir hul bydraes tot die werk van die internasionale kantore op die drie US-kampusse. In sy toespraak het prof Wim de Villiers, rektor en visekanselier, erkenning verleen aan personeel, studente en vennootinstellings se bydraes tot en ondersteuning van internasionalisasie aan die US.>>

Die internasionale studentebediening het ook erkenning ontvang as 'n plaaslike instansie met ʼn besondere impak op die Stellenbosch-kampus. Proff De Villiers en Hester Klopper, viserektor, het 'n sertifikaat aan ds Jurie en mev Magdaleen Goosen oorhandig vir “hul jare lange ondersteuning van die eggenote(s) en gesinne van internasionale studente, besoekende akademici en internasionale postdoktorale studente deur middel van weeklikse aktiwiteite, individuele ondersteuningsintervensies en hulp om hulle met die breër Stellenbosse gemeenskap in verbinding te bring”.

Internasionale aktiwiteite aan die US kan teruggevoer word tot 1993, toe die Kantoor vir Internasionale Betrekkinge gestig is. Van die byna 4 500 internasionale studente wat tans aan US studeer, is die meeste nagraadse studente.

Jurie en Magdaleen is opreg dankbaar vir God se getrouheid en die ondersteuning en bydraes van donateurs en gemeentes tot hul geloofsbediening. Hulle is verder dankbaar teenoor Helderberg Uitreik vir hulp met infrastruktuur en Stellenbosch Moedergemeente vir gratis lokale en 'n kantoor.

Top