Pêrelprojek is baie dankbaarteenoor ons Hemelse Vader vir almal wat gedurende die afgelope jaar dmv tyd, finansies, kundigheid en skenkings meelewing betoon het.

Ons sê ook dankie aan Alex en Alta Foster vir hul jarelange toewyding aan die projek. Hulle het afgetree en die werksaamhede by die kleuterskole einde 2017 oorgedra.

Die projek is geseënd met vrywilligers wat betrokke is in die gemeenskappe by Faure en Firgrove. Naskoolse aktiwiteite word aangebied aan skool-kinders en gesinne word ondersteun met behulp van ‘n deeltydse maatskaplike werker. Drie crèches word bedryf deur personeel in samewerking met die projekspan en kleuterskool organiseerder.

Die toekomsdroom van Pêrelprojek om ‘n veeldoelige gemeenskap-sentrum op te rig, begin ‘n werklikheid word. ‘n Nuwe kleuterskool sal deel van hierdie sentrum wees.

Ons verwelkom vrywilligers wat wil betrokke raak om die droom ʼn werklikheid te laat word met die leiding van Bo. Bid saam met ons vir: wysheid, insig en leiding van Bo. Ook vir fondse vir die nuwe gemeenskapsentrum/kleuterskool

Kontak projekleier Maria Kirsten 
Kontak Koördineerder: Frederike van Schalkwyk 

Top