Pinkster 2018: Graad 1 – 6
6 Mei – 9 Mei

KidsXpress het die verhaal van Nehemia as basis gebruik om God se herstelplan vir die wêreld aan kinders te verduidelik. Vanjaar
gedurende Pinkster gaan ons graad 1 tot 6 kinders leer hoe God aan elkeen wat deur sonde stukkend gebreek is, ‘n extreme makeover ontvang wanneer ons in sy Seun, Jesus, glo. Hy roep ons om sy herstelplan aan die wêreld bekend te maak en so sy koninkryk, sy geestelike huis op aarde, al groter en groter te bou. God rus ons toe met geestelike gereedskap om sy plan uit te voer. Ons sien uit na die dag wanneer ons as’t ware sal uitroep: “Bus driver, move that bus!” en God se volmaakte nuwe wêreld sal sien.

Dit is vir ons ‘n voorreg om vanjaar vir Santie Nel-Weidemann as aanbieder van die Jeug se Pinkster te hê. Santie was vir 7 jaar betrokke by ons Jeugbediening en het in 2012 ‘n beroep as predikant na Kimberley aanvaar.

Ons nooi alle graad 1 – 6 kinders uit om saam te kom kuier, hul gereedskap te kom kry om God se plan met hul lewe tot uitvoer te bring!

Navrae: Lizl Botha

Vir die inrigting van ons “bou- en konstruksieperseel” in die Jeugsentrum benodig ons allerhande items. As jy kan help hiermee gee asb. af by die kerkkantoor gemerk “Pinkster”

Ons soek:
Leë sementsakke, ou bouplanne, konstruksie-band (rooi en wit tape), werkersuniforms, scaffolding, gereedskapskis en bougereedskap.

Top