Ons is só passievol oor God, daarom kan ons nie anders as om voluit te lewe en saam met ander opgewonde te wees oor God nie – dit is één van ons uitgangspunte in Helderberg Gemeente. Ons is geskape met ʼn verlange om ons lewens met God te deel (GODwaarts); met ʼn verlange om die lewe met ander te deel (METwaarts); en met ʼn verlange na ʼn beter wêreld (UITwaarts).

Daar is wel EEN groot probleem: Ons beskik nie oor die nodige fondse om te doen waartoe ons glo die Here ons roep nie. As deel van die RESTART moet ons die werklikheid in die oë kyk en in eerlikheid geloofsonderskeidend selfondersoek doen. Die vrae is onder andere:>>

 
- Waarop moet ons nou focus? – ons nooi jou na ʼn tafelgesprek op Dinsdag, 17 April om 19:00; Woensdag, 18 April om 09:00 en Maandag, 23 April om 19:00 in die kapel. Jou insette is vir ons van groot waarde.
- Het ons werklik 4 810 belydende lidmate en 1 900 dooplidmate (2 733 huishoudings)? Ons is nou besig om al ons data te kontroleer. So verwag ʼn telefoonoproep namens die kerkraad en leraarspan. As ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, maak asb. ʼn draai by die kerkkantoor. Ons is immers familie.
- Hoe is dit moontlik dat net 18% van ons huishoudings maandeliks ʼn finansiële bydrae maak? So ʼn gemeente het groot moeilikheid en dit is presies waar ons nou is. Kan ons dit nie in die volgende drie maande opstoot na 36% nie? Vir jou wat alreeds maandeliks gee, baie dankie; vir jou wat nie gee nie, oorweeg dit asb. biddend. Ons glo die gemeente word deur God geroep, daarom aanvaar ek medeverantwoordelikheid om my tyd en geld te gee vir die werk van die gemeente.
- Is ons bedieningspraktyk finansieel volhoubaar? Die kerkraad kyk krities daarna en ons kyk ook ernstig na ander maniere van befondsing.

God is prioriteit in ons lewe – dit wat vir God belangrik is, is vir ons belangrik. Dit vra ʼn oorgawe, ʼn radikale verbintenis van ons hele lewe aan Hom.

Top