Handelinge 3:12-19

Om te leef vanuit die wete dat Christus die lewende opgestane Here is, is om te dans op die wrakke van die verlede. Die opstanding van Christus is ook iets wat in ons plaasvind. Ons word opgewek tot ʼn nuwe lewe.

Dit word aangrypend uitgebeeld in Handelinge 3, eintlik in die hele Handelinge. Die lyding en dood van ons Here Jesus en sy opstanding staan sentraal in die boek Handelinge in al die toesprake!

Petrus praat ʼn ander taal:
Teenoor mense wat die verhouding met God vertolk in terme van wette en reëls, verkondig Petrus die dood en die opstanding van Jesus;
Teenoor mense wat aan die verskillende tradisies vasklou, herinner Petrus aan hoe Jesus gesterf en opgestaan het;
Teenoor mense wat glo dat hulle self hul lewenswaardes moet uitwerk, verkondig Petrus die lewensriglyne van Jesus wat vir ons gesterf en opgestaan het.

Wat maak dan van iemand ʼn Christen? Wanneer daardie persoon glo in die Here Jesus Christus, wat gesterf het, maar opgestaan het uit die dood en lewe!

Wat is kragtige prediking die Paastyd? Nie swael en vuur nie, nie intimidasie nie, nie eers tekens en wonders nie . . . maar die boodskap van die kruis en die opgestane lewende Here!

Ons dans soos Petrus op die wrakke van die verlede! Jesus het opgestaan.

Top